PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

S vypuknutím léta mnohde vrcholí konflikty kolem podoby rodinné dovolené. Málokdo si připouští, že shoda na tomto tématu je vzácností. Konvenční pohled předpokládá, že není jiné volby kromě společného pobytu a programu. S vysokou pravděpodobností to znamená, že dominantní osoba prosadí své představy, touhy a přesvědčení na úkor ostatních. Přitom si je jista, že myslí na blaho druhých, že našla nejlepší možnost. Pojďme se však podívat pod pokličku hrnce s rekreační polévkou.
Společná dovolená, přinášející radost všem zúčastněným, se uskuteční jedině tam, kde existuje veliká podobnost temperamentů, charakterů a zájmů. To je však téměř nepravděpodobné. Proto se pojem shoda váže spíše k praktickým řešením a materiálním možnostem.
Velká obliba rekreačních chat v naší zemi má opodstatnění. Rodina si vytvořila oblíbené místo pro volný čas, rodiče nalezli dlouhodobé přátele, děti dostatek vrstevníků, každý má příležitost k oblíbeným činnostem. Samotář zmizí v lese, milovník nekonečných rozhovorů ví, kam zajít na táčky. O děti není starost, nemohou se ztratit. Celý den nadšeně běhají s kamarády, domů přicházejí jen na jídlo. Kdo rád obdělává půdu, určitě jí kousek najde. Hospodyňky už nemusí být přivázány k plotně a prádlu, moderní doba nabízí spoustu možností a vynálezů, které domácí práce minimalizují. Dobře organizovaná rodina nemá problém se zajištěním praktického chodu domácnosti. Každý plní nějaké úkoly, a tak vše v pořádku a nikdo nestrádá.
Občas se podnikne výlet do okolí, večerní zábava má také řadu podob. Takový způsob trávení volného času je levný, praktický a pohodlný, nemusí se cestovat s velkými zavazadly. Jedná se sice o jakýsi stereotyp, je tu však dostatečný prostor pro improvizaci a uspokojení všech. Každý může chodit spát a vstávat tehdy, kdy mu to vyhovuje, dá se lenošit i sportovat, pořádat slavnosti, hrát divadlo, číst, zpívat u ohně... Všichni si odpočinou a potom mají i spoustu dobrých a tvořivých nápadů, jak ozvláštnit společenský život.
Svoboda cestování a konzumní způsob života však nastavily laťku mnohem výše. Dovolená se stala pojmem, který vyjadřuje míru blahobytu a zajištění rodiny. Čím exotičtější a vzdálenější destinace byla dobyta, tím obdivuhodnější je nabídka témat k zářijovým diskusím na pracovišti i v bydlišti. Jaké však jsou ve skutečnosti pobyty ve vzdálených zemích? V drtivé většině případů téměř stejné: koupání, jídlo v hotelu či restauraci, večerní „veselí“ s profesionálními animátory, málo autentické místní kultury, hodně nadnárodního „pohodlí“. K tomu se připojí úžeh a zažívací potíže, způsobené cestou a místními mikroby, mnohde vyčerpaný rodinný rozpočet a hádky ohledně možností nákupu lákavého zboží. Po návratu domů je moudré dopřát si ještě tři dny volna na aklimatizaci, odpočinek a zklidnění.
My lidé jsme velmi pestrá cháska, a tak nemůžeme přehlížet své odlišnosti. Potřebujeme v sobě probudit ochotu vycházet druhým vstříc, vcítit se do nich a snažit se uhodnout jejich přání.
Mnozí muži mají rádi svoji rodinu, nezůstávají jí nic dlužni. Přesto touží po občasném odloučení, samotě nebo chlapské partě, po nezávislém trávení času v mlčenlivosti, po náročném fyzickém výkonu nebo holdování koníčku, který je zbytku rodiny cizí. Ze strachu z konfliktu a výčitek si takovou dovolenou buď tvrdě prosadí bez ohledu na názory ostatních, nebo si ji ani nedovolí navrhnout. Pokud má takovou potřebu i partnerka, může se dovolená rozdělit na části strávené společně, o samotě, s partou a podobně. Některým párům prospěje, když si dopřejí alespoň několik dní ve dvojici, bez dětí. Má to však smysl jen v případě, kdy po tom touží oba.
Nejpalčivější nedorozumění vznikají především proto, že ženy mají v zásadě větší potřebu blízkosti a vyjadřování citů než muži. Při současném promiskuitním trendu společnosti se v partnerství cítí více ohroženy a nerady umožňují mužům „riskantní situace“. Paradoxně tím podporují manželovy odstředivé tendence a pocit nesvobody.
Je to hodně zapeklitá věc. Není svobody bez důvěry, není důvěry bez jasného vyjadřování citů a postojů. Není lásky bez pravdy v srdci, není pravdy v srdci bez vděku za život. Láska, svoboda, důvěra, pravda a vděk jsou pilíře nezničitelného vztahu, které však v sobě musí každý vybudovat sám. Takto zakotvená rodina či vztah nejsou vězením. Každý může žít plným životem a prospívat ze všech sil všelidskému prospěchu. Společně strávený rodinný čas nemusí být nutně dlouhý, naplňuje ho však vřelost, blízkost, radost a pocit smyslu.
Dovolená má přinášet osvěžení, odpočinek a doplnit energii. Jakmile se někdo nuceně účastní programu, který ho vyčerpá a otráví, láska slábne a zdraví je ohroženo.
Některým rodinám dokonce prospěje, když dovolenou stráví každý zvlášť a po svém. Prosvětlí se tak dlouhá každodennost po zbytek roku. Potřebujeme také zažít stesk po blízkých a po domově.
Rozdílné zájmy, fyzická kondice, ani způsob odpočinku nejsou ohrožením rodinného soužití. Tím je nesnášenlivost, bezohlednost, neúcta a ponižování.
Je tady léto. Slunce se naplno opře do našich zaprášených myslí a rozjasní je. Náhle uvidíme to nejlepší možné řešení letošní dovolené. Možná to bude touha být konečně spolu v klidu a míru. Možná s něhou v srdci umožníme některému z členů rodiny splnění snu. Možná pochopíme, že děti jsou ve věku, kdy už touží strávit prázdniny bez rodičů. Možná si dopřejeme bez výčitek to, co každého zvlášť učiní šťastným. Možná právě letos budeme rádi všichni spolu na cestách a sblíží nás to. Jen se nedopouštějme násilného tlaku, nezpůsobujme druhým pocity křivdy a viny, ani je v sobě nepěstujme.
Skutečná láska je náruč otevřená dokořán, je plná pochopení a vstřícnosti. Nemůže ji ohrozit odloučení. Dovolená není čas zákazů a povinností.