PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

V ordinaci se setkávám s úspěšnými muži, kteří trpí pocity prázdnoty a beznaděje. Také ke mně zavítají jejich pěstěné manželky, strádající odcizením a skrytým psychickým týráním. A mnohdy se objeví jejich děti, propadající závislostem a balancující na pokraji kriminality. Vzhledem k tomu, že jsou si ty příběhy dost podobné, rozhodla jsem se hledat slabá místa zmíněných životních scénářů, v nichž se postupně ztrácí naděje, láska i radost.

„Peníze ještě nikoho neučinily bohatým,“ pravil Lucius Annaeus Seneca, římský filosof, básník a politik. Dodala bych, že ho neučinily ani moudrým...

Vyhnu se příběhům těch, kteří zbohatli nečistým způsobem. Zavlekli si špínu do života a ta ho přirozeně postupně rozkládá a pohlcuje. Rozhodli se kráčet stokou, nechť tedy jejich domov páchne.

Zajímavější jsou inteligentní a draví mladí muži, vrhající se záhy na manažerské posty. Když čtu nový český pravopis tohoto slova, dochází mi, jak půvabně zní. Trochu jako „manu žer“, neboli pojídej pokrm bohů.

Když mladík šplhá prudce vzhůru, nemá čas prožívat city. Jakmile vystoupí na první z nejvyšších příček, je v trvalém stresu. Cítí, že mu chybí dostatečné zkušenosti, a proto přirozeně nevzbuzuje respekt podřízených. Musí být silný, neohrožený, nedovolit nikomu pochybnosti. Potřebuje si stále posilovat sebevědomí, a činí tak dílem v posilovně nebo na kole, dílem ponižováním druhých a tvrdým sexem. Přestává naslouchat, musí pořád mluvit. Funguje na základě strojových návodů z manažerských kurzů. Odtud přeci ví vše o komunikaci, cestě k úspěchu, o chování i správném vzhledu. Má-li vedle sebe partnerku, která kráčí po jeho boku od samého počátku, neuvědomí si, že je tou jedinou, jež ho miluje pro něho samotného. Dobrovolně mu slouží jako tichá průvodkyně na cestě na Olymp. Je pokorná a vstřícná, podporuje ho. Po světě nechodí mnoho trpělivých a pokorných mladých žen.

Po několika dalších letech a často i po několika dětech je úspěch ohromující a sebevědomí se překlápí v narcismus. Partnerka je vyměněna za mladší model s dokonalou karosérií. Jen v některých případech je opuštěná rodina materiálně dobře zabezpečena. Úspěšný muž později pochopí, že žije pouze v účelových vztazích, je vyhledáván pouze pro své bohatství a moc. Začne se bát pádu, ví že by mu přinesl samotu. V tomto období je ve velkém ohrožení závislostí na látkách, které pomohou přikrášlit skutečnost. Podlehne-li, propad je nevyhnutelný. Pokud mu zbyla trocha moudrosti, snaží se žít téměř asketickým životem – zdravá strava, sport, někdy dokonce jóga či budhismus. Bojuje tak o přežití a zároveň dává světu vědět, že není snadná oběť pro parazity. Ženu začne psychicky týrat, protože už má v sobě hluboko zasetu nedůvěru ke světu. Týrání se projevuje ponižováním – poukazováním na její fyzické nedokonalosti či nižší intelekt, později se to děje i před svědky. Peníze jsou jí přidělovány na žádost, musí se zpovídat ze svých útrat. Projevuje se lakota, malichernost, agresivita a také sklony k promiskuitě. Ať má nebo nemá náš Muž druhou várku dětí, ty opuštěné vídá zřídka a neví si s nimi rady. Někteří otcové se bojí, aby nebyli finančně vysáváni, a tak se snaží děti tvrdě vést k samostatnosti a skromnosti. Pomohou jejich charakteru, ztratí však část jejich přízně a obdivu. Jiní si děti kupují, dopřávají jim luxus. Tak vyjadřují lásku a chtějí ji získat. Většinou se hluboce zklamou.

Nastupuje fáze starosti o vlastní blaho. Muž si začne nakupovat auta, motorky, letadla, jachty, nechává si domů dovážet vybrané lahůdky. Pozoruje se v zrcadle, pěstuje si postavu, je ve sportu soutěživý. Má snadný přístup k nejmodernějším dopingům a neváhá je použít, aby byl dokonale výkonný a krásný. Jeho agresivita tím stoupá. Táhne mu na třetí ženu, s níž už podepíše jasnou smlouvu o majetku, nárocích při rozchodu a povinnostech při soužití. Podvědomě si vybere profesionálku, která je krásná a dobrá herečka, chce žít na vysoké noze a nemá jiné ambice. Náš pan Veleúspěšný zažívá období neomezených možností. Chvíli se mu to opravdu líbí. Vše se však jednou přejí.

Přichází deprese a nihilismus. Nemá už z ničeho radost, srdce mu zatvrdlo, je chladný, k okolí nepříjemný. Může trpět úzkostmi, cítit se ohrožen. Jediným lékem je jakási forma duchovní

potravy. Musí dojít k oživení a prohřátí rodinných vztahů, hledání přesahu do budoucnosti, nalezení smyslu v pozitivním ovlivňování světa. Duše se zachraňuje filantropickými činy. Nadbytečné peníze se investují do bohulibých projektů, podporujících slabé tohoto světa. Nahlédnutí do neziskového prostoru však často přinese pocit, že se tam s prostředky špatně hospodaří. Nezbývá než řídit svět sám... Ale člověk není bůh. Nemá v sobě dost lásky, tolerance a trpělivosti, aby vše mohlo dobře skončit...

Čas je milosrdný. Muž stárne, ztrácí síly a přirozeně moudří. Vstupuje do fáze, v níž ho zajímá politika. Chce svět lépe zorganizovat. Pro posílení vlastních ekonomických zájmů už nepotřebuje zneužívat moc. Pokud díky dřívějšímu oživení citů získal opravdu dobré přátele a spolupracovníky, z nichž si postaví politický tým, může být úspěšný. Na chvíli... Než ho zlikvidují profesionální politici, kteří mají ve hře velký náskok. Jsou schopni potopit každou loď. Nejsou vedeni altruistickými motivy. Nevnímají politiku jako službu lidu. Je to jen hra o moc. Náš hrdina má znovu zlomené srdce.

Svoji cestu ukončí často v luxusním ústraní v chmurné náladě a studiu spikleneckých teorií. Nebo se otcovsky pustí do poučeného školení mladých manažerů, jimž se pokusí pomoci vyhnout se chybám, kterých se sám v minulosti dopustil.

Tento fiktivní příběh, složený z mnoha skutečných, adresuji mladým mužům, kteří právě stojí na startovní čáře. Prosím, dobře si rozmyslete, kterým směrem chcete vyrazit, čeho chcete dosáhnout. Pokud jen toužíte po moci a penězích, ještě nevybíhejte. Najděte si cíl, na který budete hrdí i v okamžiku umírání. Můžete posílit naději lidstva na harmonické soužití, úctu k přírodě a vesmíru. Patří sem i ochota být dobrým a milujícím otcem, manželem, vůdcem. Na cestě se budete muset utkat s mnoha těžkými překážkami, podstoupit kruté zkoušky. Stejně jako pan Veleúspěšný. Možná nebudete mít vlastní letadlo, ani mnoho žen... Vaše srdce však neokorá, nezaprodáte duši a věřím, že najdete skutečné štěstí. Budete milovat, budete milováni, nebudete se bát krize, selhání, ani smrti. Pokaždé statečně povstanete z prachu a budete pokračovat v díle, kterému rozumí vaše duše. Na konci života se dočkáte obdivu a úcty z mnoha stran. Bude to znamení, že jste nezabloudili.