PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Antický ideál kalokagathia - vyváženost tělesné a duševní krásy - působí do dnešních dnů jako moudrá výzva k péči o obojí. Mimo jiné se opírá o názor, že pohlednost a dobro jsou pevně propojeny. Hezký člověk musí být přirozeně čestný a statečný...
Krása je však velmi těžko definovatelná, lidský vkus má nepřeberné

Číst dál...

V oficiálním seznamu diagnóz ji nenajdeme, a přece je jakýmsi společným jmenovatelem všech stavů beznaděje, bezvýchodnosti, prázdnoty, vyhoření, úzkosti, strachu, žárlivosti, podezírání, pocitů ohrožení. Zplodila současnou krizi lidského chování a její destruktivní důsledky.
Nejprve si musíme ujasnit význam pojmu „víra“. V náboženském smyslu bývá definován tak, že v sobě nese ideu

Číst dál...

Číst dál...Možná začnu psát ódu na každý měsíc... mám je ráda všechny. Proč je mi milý leden? Je jako nepopsaný list papíru. V jeho bezbřehé bělobě se ukrývají všechny nevyjádřené myšlenky a touhy čistých duší, je plný naděje na lepší budoucnost. Neposkvrněný jiskřivý chlad evokuje vesmírné obrazy, skrze ně posiluje vnitřní

Číst dál...