PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

V ordinaci se setkávám s úspěšnými muži, kteří trpí pocity prázdnoty a beznaděje. Také ke mně zavítají jejich pěstěné manželky, strádající odcizením a skrytým psychickým týráním. A mnohdy se objeví jejich děti, propadající závislostem a balancující na pokraji kriminality. Vzhledem k tomu, že jsou si ty příběhy dost podobné, rozhodla

Číst dál...

S vypuknutím léta mnohde vrcholí konflikty kolem podoby rodinné dovolené. Málokdo si připouští, že shoda na tomto tématu je vzácností. Konvenční pohled předpokládá, že není jiné volby kromě společného pobytu a programu. S vysokou pravděpodobností to znamená, že dominantní osoba prosadí své představy, touhy a přesvědčení na úkor ostatních. Přitom

Číst dál...

Jsem obdivovatelkou herečky Meryl Streep. Teprve nedávno mi však došlo, že v mnoha filmech ztvárňuje ženy, jež těžko a mnohdy marně hledají svobodu. Narážejí buď na konvenční představy patriarchální společnosti o právech žen, nebo na pouta ve vlastním srdci. Když vedle sebe dáme jen namátkou malý vzorek jejích rolí ve

Číst dál...

S velkými obavami hledíme na narůstání hrubosti, agrese, neomalenosti v lidském chování i uvažování. Mizí  noblesa, zdvořilost, jemnost, krása slov. Zlenivěli jsme, propadáme závislosti na snadno dosažitelných požitcích. Nejsme ochotni sloužit, pečovat, ani přinášet oběti. Chceme si jen užívat všemi smysly. Chvílemi se zdá, že prožíváme soumrak lidstva, že jsme

Číst dál...

Na konci osmdesátých let jsem u svých francouzských přátel zaznamenala posedlost jakousi vymožeností jménem Minitel, která byla předchůdcem internetu. Fungovala po telefonních linkách, daly se posílat zprávy, chatovat, rezervovat jízdenky, vyhledat informace... Netušila jsem, že se jednoho dne nebudu moci hnout bez notebooku, toužit po ultrabooku, přemýšlet nad pořízením alespoň

Číst dál...