PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Po celý život mě provází různé formy tance jako nejniternější způsob vyjádření pocitů, jako psychoterapie, škola souznění, rozhovor beze slov, modlitba i meditace.
Když jsem jako tříletá holčička v růžových šatech začala navštěvovat hodiny klasického baletu u primabaleriny Zdenky Zabilové v sále pražského Hlaholu, ocitla jsem se v království nezapomenutelné vůně, baletní hudby, a noblesy Madame, jak jsme všichni paní Zabilovou oslovovali. Tóny na klavíru kouzlil Maxíček s napomádovanými, kudrnatými, černě obarvenými vlasy a brunátným obličejem, zářícím laskavou veselostí. Rychle jsem si osvojila francouzské názvosloví baletních kroků, netušíc, že se tu dotýkám nádherného jazyka, jímž budou později rozmlouvat nejen blízcí přátelé, ale též postavy v mých snech.
Jen mizivě se upamatuji na bolestivý dril u tyče, zato dodnes vnímám tóny rozeznívající moje tělo. Spontánně jsem se rozvlnila v ladném pohybu a pocítila krásu souznění s hudbou. Když jsem po třech letech musela z rodinných finančních důvodů balet opustit, byla jsem zoufalá. Nechtěla jsem svým steskem rodiče trápit, a tak jsem tajně plakala v koupelně našeho maličkého bytu nad fotografií Madame na vánočním přání a dokola pročítala pár vět, v nichž mě volala zpátky.
Občas jsem někde ucítila tu baletní vůni a marně jsem se snažila identifikovat její zdroj. Až po mnoha letech jsem při setkání s houslovým virtuózem Gidonem Kramerem v zákulisí Rudolfina poznala, že je to kalafuna.
V Hlaholu ji sypali na parkety, aby měli tanečníci dobrý skluz. Kdykoli k ní přivoním a zavřu oči, uslyším Prokofjevova Romea a Julii a mé nehmotné tělo se vznese do vesmíru v tanci lásky, smrti i naděje.
LÉČBA TANCEM
Tento raný vklad v mém životě nezplaněl. V tanečních hodinách jsem byla nejžádanější partnerkou, při každé příležitosti k tanci jsem se rozplývala štěstím. Ke konci osmdesátých let jsem pořádala „Dřevěné taneční“, kurzy pro nenadané lidi všech generací. Byli přesvědčeni, že nejsou pro tanec stvořeni. Naučila jsem je otevření, vnímání, improvizaci, komunikaci s hudbou. Když jsme kurz zakončili v jedné taneční kavárně, stali jsme se pro ten večer hvězdami parketu. Každý tančil po svém, originálně, nezapomenutelně. Vzbudilo to všeobecné veselí a lidé se přidávali k našemu nespoutanému stylu.
Po revoluci jsem s radostí zahájila soukromou psychologickou praxi a využila svobody pro vytvoření vlastní pohybově meditativní práce s hudbou. Přináší osvobození od strachu, otevření, vnímavost, citlivost, schopnost souznění. Není to tanec v pravém slova smyslu. Zakryté oči, otevřená náruč, nekonečné paže jako světelná křídla se napojí na hudbu a celá bytost - tělo i duše - se rozvlní či vibruje v harmonii. Probudí se všechny pozemské i nadpozemské smysly, aby přijaly poselství tónů a hlasů. Člověk se uvolní, osvobodí se od ostychu a pochybností. Uvidí svůj příběh z vesmírné perspektivy. Odliší podstatné od nepodstatného, pocítí odhodlání vydat se na smysluplnou pouť.
Městská šamanka, jak se nazývá americká terapeutka Gabriela Roth, využila tanečního nadání k záchraně svého života. Byla závislá na tvrdých drogách a v předlouhém osamělém maratonu se smrtících pout zbavila prostřednictvím výrazového tance. Objevila v sobě schopnost předat tu zkušenost druhým. Obklopila se hudebníky a na osvobozující a léčivou cestu bere s sebou stovky lidí. Nejde jen o narkomany, je to skvělá metoda osobního rozvoje.
INDIVIDUÁLNÍ TANEC
V individuálním tanci se intuitivně rozvíjí tvořivost, citlivost i schopnost empatie. Když zavřu oči a pustím si hudbu, která se dotýká srdce, je to jako bych se vroucně modlila, plně prociťovala boží přítomnost. Rozhostí se ve mně klid, tichý vděk a bezbřehá naděje.
Žhavé rytmy Afriky či Jižní Ameriky rozproudí krev. Převtěluji se do bubnů a dalších rytmických nástrojů, můj hlas letí k nebi, probouzí se ve mně vášeň k životu, nabírám sílu ke změnám.
Indická a tibetská hudba otevírají bránu vnitřnímu míru. Proznívají celou bytost, rozpouští napětí a mysl se rozplyne v ušlechtilé prázdnotě.
Australské didjeridoo podobně jako další hudby přírodních národů s šamanským potenciálem očištují duši na samou dřeň bytí. Umožňují znovuzrození.
Arabská muzika mě promění v plamen, který se spirálovitě vine k obloze, cítím pevný střed a absolutní uvolnění. Mužský a ženský princip souzní.
Židovská hudba má v sobě smutek i radost, pokoru a vděk.
Je tolik možností, jež tu nestihnu zmínit. Každý může číst poselství harmonií sám. Pokud však není ochoten otevřít se neznámým zvukům, přijde o příležitost překonat svou xenofobii a rozšířit si povědomí o duši vzdálených národů.
Takzvaná vážná hudba je příležitostí porozumět duši a osobnosti skladatele, rozpoložení, v němž komponoval. Různé interpretace obohatí škálu prožitků odkrytím dalších, netušených rozměrů.
TANEC V PÁRU
Páry, které se uvolí spolu tančit, mohou nevídaným způsobem prohloubit vzájemné porozumění, řešit a uhladit konflikty, více se sblížit. Muži dostávají příležitost citlivě a rytířsky vést, ženy se poddávají s důvěrou, aniž by byly ohroženy. Některé tance probouzejí vášeň a touhu, jiné lehkost, další krásu a něhu.
Například argentinské tango je vysokou školou partnerské komunikace a společné improvizace. Může vyvést pár z krize.
Párový tanec se nedá kombinovat s hrubostí a bezohledností. Spolu s ním vstupuje do života rodiny noblesa, ohleduplnost, ušlechtilost.
Flamenco či passo doble jsou kromě vášnivého náboje skvělou příležitostí ke kultivovanému vyjádření konfliktu vrcholícího smířením.
VESMÍRNÝ TANEC
Pozorovatelé vesmíru potvrdí, že galaxie tančí, pohyb ve vesmíru evokuje představu harmonie i rytmu. Odtud zřejmě pochází poslání Šivy jako svrchovaného Tanečníka, jenž kosmickým tancem uvádí do pohybu nepřetržité procesy tvoření a ničení. Jeho tělo pulzuje v nekonečných rytmech, tvář je prozářena klidem a osvíceným poznáním. Tak ztělesňuje dualitu Univerza.
Stromy ve větru, ptáci v letu, laně v běhu... Svět nabízí mnoho obrazů ušlechtilého harmonického pohybu, v nichž není ani stopy po depresi a skepsi. Vesmír i planeta nás vyzývají k tanci, k souznění. Naslouchejme s náručí dokořán a pomalu se přidejme.