PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Přihláška do Rynartic

  

Naše programy jsou určeny zdravým lidem, kteří mají zájem o zásadní pozitivní změny ve svém jednání, prožívání a vztazích. Poskytujeme podporu na cestě k životním rozhodnutím, pomáháme nalézt konstruktivní řešení na životních křižovatkách a překonávat osobní i vztahové krize. Hlavním pilířem spolupráce s námi je prohloubení každodenní praktické spirituality a zakotvení příběhu v nadosobních hodnotách.

 

Prohlašuji místopřísežně, že:

 

Netrpím následujícími problémy:

 

Další důležité informace pro našeho lékaře, které nejsou kontraindikací pro účast:

 

Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné