PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA


Splynutí se dvěma hlavními duchovními osami. Láska opravdu bez podmínek a stále přítomná v našem srdci i prostoru kolem nás. Pravda jako jediná cesta k nalezení hlubokého smyslu osobního příběhu.

Láska / Pravda

100 Kč