PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

PhDr. Patricie Anzari, CSc.

IČ: 11216271

DIČ: není plátcem DPH

se sídlem: Rynartice 80, 405 02 Děčín II

kontaktní údaje:

email   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 604 294 034

www.patricieanzari.cz

(dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“ )

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“ nebo „klient“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.patricieanzari.cz/cz/e-shop a https://patricieanzari.reenio.cz/cs/  (dále je „internetový obchod“ nebo „rezervační systém“) Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující bere na vědomí, že obsah některých předmětů koupě (elektronické produkty) je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Elektronická evidence tržeb - EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží a poskytovaných službách, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu / rezervačního systému. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě / rezervačním systému. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající e-mailem nebo telefonicky.

Kupující objednává vybrané zboží nebo služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že ji před odesláním zkontroloval a odpovídá jeho požadavku. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu objednané zboží / poskytnout objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží nebo služeb.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky a následným potvrzením jejího přijetí prodávajícím formou emailu.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží stalo nedostupným z důvodů, které vznikly nezávisle na jeho vůli. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího ohledně řešení a vrácení uhrazené platby.

Objednávka individuálního sezení - terapie:

Kupující /klient provádí rezervaci termínu na individuální sezení formou vyplnění rezervačního formuláře v rezervačním systému. Objednávka se stává závaznou potvrzením jejího přijetí prodávajícím /poskytovatelem a uhrazením 100% ceny poskytované služby klientem, buď bezprostředně s objednávkou prostřednictvím on-line platby nebo bankovním převodem do 24 hodin po odeslání rezervace.

Klient je oprávněn zrušit objednávku za podmínek specifikovaných v článku „Storno podmínky“.

Poskytovatel je oprávněn zrušit objednávku z důvodů, které vzniky nezávisle na jeho vůli. V takovém případě je povinen klienta neprodleně kontaktovat ohledně poskytnutí náhradního termínu plnění či vrácení uhrazené platby v plné výši.

Objednávka pobytového programu:

Klient provádí rezervaci místa na kurzu vyplněním a odesláním on-line formuláře v rezervačním systému. Rezervace se stává závaznou jejím potvrzením ze strany poskytovatele a uhrazením zálohy / rezervačního poplatku nebo celého kurzovného klientem. Rezervační poplatek je nevratný a v případě neuhrazení doplatku ceny objednaného programu propadá jako smluvní pokuta.

Přihlášky na program jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity. V případě naplnění kapacity programu má klient možnost přihlásit se jako náhradník a uvolní-li se místo, bude informován.

Klient je oprávněn zrušit objednávku a svou účast na programu za podmínek specifikovaných v článku „Storno podmínky“.

Poskytovatel je oprávněn zrušit objednávku pobytového programu z důvodů, které vzniky nezávisle na jeho vůli (technické důvody, nenaplnění kapacity programu). V takovém případě je povinen klienta neprodleně kontaktovat ohledně poskytnutí náhradního termínu plnění či vrácení uhrazené platby v plné výši.

Cena zboží a služeb

Zboží se platí v Kč, zahraniční zákazníci mohou platit v EUR. Cena je uvedena přímo v objednávkovém formuláři.

Způsob platby

Platby je možné provádět následně:

Online platba – zboží nebo služby – bezprostředně s objednávkou, zákazník bude přesměrován na platební bránu nebo internetové bankovnictví.

Bankovní převod – zboží nebo služby - na základě platebního dokladu, který bude zaslán na kontaktní e-mail kupujícího

Hotově – platba v hotovosti není možná

Podmínky platby za individuální sezení – terapii:

Cena sezení musí být uhrazena v plné výši před jeho započetím, nejpozději do 2 hodin po provedení rezervace. V opačném případě není termín garantován.

Podmínky platby za pobytový program:

Bezprostředně s objednávkou nebo do 24 hodin od jejího odeslání je splatný rezervační poplatek ve výši 1.000 Kč. Nejpozději do 14 dní před datem programu musí být uhrazen i doplatek, případně celá částka za program, pokud je objednávka odeslána v tomto období.

Poskytovatel je oprávněn domluvit s klientem splátky, v tom případě musí být uhrazen rezervační poplatek v termínu 14 dní před započetím programu a doplatek dle individuálního splátkového kalendáře.

Doprava zboží a cena dopravy

Aktuální informaci o cenách doručení zboží nalezne kupující přímo při objednávání produktů v nákupním košíku dle zvoleného způsobu dopravy. Dopravné je stanoveno paušálně.

Dopravné Českou poštou, a.s.
Elektronickou poštou – doručení přístupových kódů ke stažení souborů
Osobní předání dle dohody s prodávajícím (pouze po provedení úhrady)

Dodací podmínky zboží

V případě platby bankovním převodem bude objednané fyzické zboží odesláno do 2 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího, v případě platby on-line bude fyzické zboží odesláno do 2 pracovních dnů od provedení platby, v obou případech na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Obsahuje-li objednávka i elektronické soubory, aktivační kódy budou odeslány kupujícímu emailem po připsání platby na účet prodávajícího (bankovní převod) nebo automaticky, bezprostředně po provedení on-line platby. Faktura za zboží bude kupujícímu odeslána e-mailem.

Zjistí-li kupující poškození obalu zboží, má právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. Kupující kontaktuje prodávajícího ohledně dohody na dodávce nového zboží.

V případě opakované dodávky zboží je kupující povinen uhradit cenu dopravy za opakované dodání.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 1829 a násl. NOZ odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, je-li spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Lhůta 14 dní začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Právo na vrácení zboží vzniká i při osobním odběru. Zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek, multimediálních CD a jiných multimediálních a elektronických souborů, u kterých byl porušen obal nebo byl soubor aktivován vstupním heslem / úspěšně stažen prostřednictvím přístupového kódu. Odstoupení od smlouvy kupující provede písemnou formou s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží snížené o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží. Zaslaný dobropis je kupující povinen potvrdit svým podpisem, uvést číslo bankovního účtu a datum a zaslat zpět prodávajícímu (stačí emailem). Do 14 dnů od doručení bezvadného vráceného zboží prodávajícímu bude kupujícímu poukázána příslušná částka na jím uvedený bankovní účet.

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů, zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny, zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání. Kupující zašle zboží formou doporučeného balíku.

Kupující nemůže odstoupit od smluv v těchto případech uvedených v § 1837 NOZ a dále:

na poskytování služeb pobytových programů, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato, před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na poskytování služeb individuální terapie, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato, před uplynutím lhůty 7 dní od převzetí plnění
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal nebo aktivoval program či jej úspěšně uložil do svého zařízení prostřednictvím přístupového kódu

Storno podmínky individuální terapie a pobytových programů

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Individuální sezení - terapie

Bezplatné storno termínu přijímá poskytovatel nejpozději 7 dní před sjednaným termínem sezení. Pokud je storno provedeno mezi 7 dny a 24 hodinami před termínem sezení, je účtován poplatek 50 % z ceny sezení. Po tomto termínu a v případě, že se klient na sezení vůbec nedostaví, je klient povinen uhradit plnou cenu sezení. V případě doložené závažné události nebo proti předložení lékařského potvrzení je poskytovatel oprávněn klientovi poskytnou náhradní termín plnění. Klientovi však tímto nevzniká právo na náhradní termín. Posouzení závažnosti situace, pro kterou klient ruší termín nebo se nedostavil, a poskytnutí či neposkytnutí náhradního termínu náleží výhradně poskytovateli.

Pobytové programy

Rezervační poplatek garance místa na programu ve výši 1.000 Kč, je i v případě storna vždy nevratný. Bezplatné storno účasti na programu přijímá poskytovatel nejpozději 14 dní před termínem začátku programu. Pokud je storno provedeno mezi 14. a 7.dnem před začátkem programu, je účtován poplatek 50% z ceny programu. Pokud klient zruší svou účast ve lhůtě kratší než 7 dní před programem nebo se na program nedostaví, je povinen uhradit cenu programu v plné výši.

V případě, že se klient nemůže objednaného a již zaplaceného programu zúčastnit, může po dohodě s poskytovatelem za sebe na  program vyslat náhradníka, který však musí splňovat podmínky účasti na konkrétním programu a jeho účast musí schválit poskytovatel. Pokud náhradník nesplňuje podmínky účasti nebo s jeho účastí na kurzu z jakéhokoliv důvodu poskytovatel nesouhlasí, je oprávněn jeho účast odmítnout.

Přesun termínu již zaplaceného programu je možný pouze na základě dohody s poskytovatelem a to pouze za předpokladu, že jsou na kurz přihlášeni náhradníci, kteří by uvolněné místo obsadili. Objednaný termín programu je závazný a v případě, že ho nelze změnit, bude neúčast klienta brána jako storno kurzu dle stornovacích podmínek. Případný přesun kurzu je však možný pouze na jeden z následujících termínů programu, na kterém jsou volná místa, ve lhůtě maximálně 6 měsíců od data konání původního programu.

V případě, že v přesunu termínu programu bude vyhověno, nelze jej již dále přesouvat ani stornovat. V takovém případě propadá celá částka a bude účtována jako storno.

Organizační informace k programům

Provozovatel si vyhrazuje právo změny terapeuta či členů týmu, data a místa konání, časového harmonogramu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů, zejména z důvodu technických potíží a malého počtu přihlášených osob. V případě zrušení programu nebo jeho části vzniká klientovi nárok na vrácení ceny programu včetně rezervačního poplatku nebo poměrné části ceny v případě, že se část programu konala.

Všechny případné změny jsou klientovi včas oznámeny telefonicky nebo e-mailem dle kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí ustanoveními NOZ a zákona o ochraně spotřebitele. Okamžikem převzetí zboží se kupující stává jeho vlastníkem a začíná běžet záruční lhůta. Daňový doklad (faktura) zaslaný e-mailem slouží jako záruční list.

Zjistí-li kupující, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat. Kupující má nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě neodstranitelných vad.

Kupující je povinen reklamaci provést zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu, v němž uvede číslo daňového dokladu, podrobný popis zjištěných vad, kontaktní spojení a reklamační nárok.

Prodávající rozhodne o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

Odpovědnost za obsah webu

Poskytovatel upozorňuje, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a zboží a služby, jejich popis a cena mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

Prodávající / poskytovatel garantuje pouze záruky vyplývající ze zákona a záruky, které uvádí na svých webových stránkách či faktuře.

Prodávající / poskytovatel si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na svých webových stránkách a to nejméně 10 dnů před nabytím jejich účinnosti.

Souhlas klienta

Vyplněním registračního formuláře na webu poskytovatele souhlasí klient se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze poskytovatele jakožto správce a s jejich využitím pro obchodní nabídky poskytovatele. Tento souhlas je udělen klientem do doby jeho odvolání odhlášením z databáze, resp. zrušením svého uživatelského účtu.

Kupující bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění je poskytnutí údajů dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci.

Více o zpracování osobních údajů v sekci "Informace o ochraně osobních údajů"

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2019

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje považujeme za velmi cenné informace a podle toho s nimi nakládáme. 

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu neprodáváme! 

Níže naleznete informace, jaká osobní data sbíráme a jak s nimi pracujeme.

Správcem osobních údajů je:
PhDr. Patricie Anzari, CSc, IČ: 11216271 se sídlem Rynartice 80, 405 02 DěčínII

Rozsah zpracovávaných údajů:

 1.       jméno, příjmení
 2.       poštovní adresa
 3.       telefonní číslo
 4.       e-mailová adresa
 5.       zdravotní dotazník
 6.       osobní příběh

 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1.      vyřízení objednávky z e-shopu
 2.      organizace pobytových programů
 3.      emailový newsletter - nabídka programů, přednášek, našeho zboží a služeb

E-mailový newsletter zasíláme 3-4x ročně. Z jeho odběru se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím tlačítka v zápatí newsletteru. Údaje z přihlášky a zdravotního dotazníku, stejně tak jako Váš osobní příběh, vyžadujeme pro Vaší bezpečnou a smysluplnou účast na programu. Považujeme je za přísně důvěrné, přístup k nim má pouze tým PhDr. Patricie Anzari, CSc. Osobní příběh účastníků programů nepožadujeme bezpodmínečně v elektronické podobě, lze jej přivézt vytištěný na program, po jeho skončení jej na požádání skartujeme nebo vrátíme zpět pisateli.

Podmínky ochrany osobních údajů

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Mezi osobní údaje jsou řazeny též identifikační a kontaktní údaje.

2. PhDr. Patricie Anzari, CSc., IČ: 11216271, sídlem Rynartice 80, 405 02 Děčín II (dále jen: „správce“) je ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) správcem osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Rynartice 80, 405 02 Děčín II, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 604 294 034

 II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vašeho obchodního jednání se správcem.

2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s Vaší přihláškou na pobytový program  v elektronické podobě na webové adrese www.patricieanzari.cz

3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky v elektronickém obchodu správce, provozovaném na webové adrese www.patricieanzari.cz

4. Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění účelu jejich zpracování.

5. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů správcem je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dále Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

6. Účelem zpracování osobních údajů je

 •      řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazkového vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce zboží a organizaci pobytových programů osobního růstu vyžaduje správce Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro řádné splnění závazku správce ze smlouvy (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, zdravotní dotazník, osobní příběh), poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a řádně ji splnit, a /nebo
 •      zasílání obchodních sdělení a provádění jiných aktivit podpory obchodu (marketing).

7. Správce nebude na základě osobních údajů provádět automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1.       Správce uchovává osobní údaje po dobu
 •          nezbytně nutnou k řádnému plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazkového vztahu mezi Vámi a správcem, jakož i uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, případně jejich porušení (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě jiného zákonného důvodu, než je udělení souhlasu, nebo
 •           než dojde k odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a provádění jiných aktivit podpory obchodu (marketing), nejdéle však po dobu 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.
 1.       Správce provede výmaz osobních údajů po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dle čl. III. odst. 1 tohoto sdělení.
 2.       Správce učinil opatření k tomu, aby k osobním údajům zamezil přístup osobám mimo jím pověřené osoby.

 IV. JINÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1.       Příjemci osobních údajů jsou vedle správce tyto třetí osoby
 •      osoby zajišťující související činnosti při plnění smlouvy (přepravce při dodání zboží, dodavatel účetních služeb pro účtování prodeje zboží, banka při realizaci plateb),
 •      osoby zajišťující dodávku IT služeb, včetně provozu elektronického obchodu správce,
 •      osoby zajišťující pro správce služby podpory obchodu (reklama a marketing).
 1.       Správce nebude předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

V. VAŠE PRÁVA

 1.       Za podmínek stanovených v GDPR máte zejména tato práva:
 •          právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 •          právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •          právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •          právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 •          právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •          právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 2 tohoto sdělení, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1.       Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Učiněním objednávky v elektronickém obchodu správce nebo vyplněním a odesláním elektronického formuláře přihlášky na pobytový program na webové adrese www.patricieanzari.cz  projevujete svůj bezvýhradný souhlas a obeznámenost s tímto sdělením o ochraně osobních údajů.

2.    Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, vyjadřujete tento svůj souhlas s tímto sdělením o ochraně osobních údajů vědomou aktivací souhlasu (zaškrtnutím příslušného prvku formuláře) na webových stránkách správce www.patricieanzari.cz. Aktivací souhlasu projevujete svůj bezvýhradný souhlas a obeznámenost s tímto sdělením o ochraně osobních údajů.

3.    Správce je oprávněn toto sdělení jednostranně měnit či doplňovat. V takovém případě je povinen nové úplné znění tohoto sdělení umístit na své webové stránky a zároveň Vám jej zašle na Vámi poskytnutou Vaší e-mailovou adresu.

 Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018.