PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Veškerá naše skupinová práce je čistě preventivní. Setkání se odehrávají v našem centru v Rynarticích v srdci Českého Švýcarska. Osobitý styl práce s malými skupinami (maximálně osm osob) obsahuje prvky mnoha hlubokých odborných i multikulturních inspirací, neotřele zpracovaných a skloubených v harmonický kompaktní celek.

Intenzivní otevřená, spontánně tvořivá komunikace s hudbou z celého světa je podstatou prožitkové metody. Vytvořili jsme originální egolytickou (ego rozpouštějící) metodu bezpečného odpoutání od racionální cenzury. Opíráme se o aktivní přístup klienta. Terapeut je průvodcem, nikoli vůdcem. Výsledkem je posílení odvahy a nezávislosti, energetické osvobození, jemná citlivost a vnímavost. Díky hluboké a netradiční analýze osobních příběhů dostává každý příležitost pochopit svůj příběh v nejširším kontextu. Objeví nové úhly pohledu, nové souvislosti a výzvy. Velmi důležitým prvkem je budování schopnosti empatie v zájmu posílení a očištění vztahů.

Duchovní rozměr metody nespočívá ani v ezoterním blouznění, ani v propagaci určitého náboženství. Respektuje všechny cesty, po kterých lidstvo kráčelo a kráčí k Bohu, Duchu, Lásce a Naději. Pracuje s rozjímáním, hlubokou meditací i transem. V rynartickém domě se každý může dotknout zázraku ve svém srdci a uvědomit si, že mu k životu nestačí jen tři hmotné rozměry.

Sál v chaloupce v RynarticíchV prožitkových programech spolupracujeme s lékaři. Účastníci musí předem vyplnit podrobný zdravotní dotazník, na jehož základě lékař posoudí, zda je pro ně pobyt vhodný. Po celou dobu pobytu, řeší operativně všechny aktuální zdravotní obtíže ve skupině. Supervize lékaře neznamená, že jde o nebezpečné praktiky. Jsme zodpovědní a nevyhýbáme se dohledu ze světa medicíny.

Hlavní důraz klademe na eticky čisté postupy. Cílem je bezpečí účastníků. Povzbuzujeme klienty k nezávislosti, odvaze, pravdivosti ve vztazích i díle. Členové týmu nikdy neváhají hovořit o svých osobních příbězích, bez problémů se dělí o svá životní selhání a omyly, nestaví se do role vševědoucích. Kromě mnoha nečekaných pohledů a inspirací nabízí také hlubokou lidskou účast. Terapeuti neváhají projevit syrové emoce v reakci na agresivní či příliš do sebe zahleděné klienty. Jde o silnou korektivní zkušenost, která se vzápětí společně zpracovává.

Aktivní egolýza se vymyká klasickému pojetí terapie. Rozšířené stavy vědomí a krize v životě člověka nepovažujeme za psychopatologické jevy a nepotlačujeme je. Vytváříme bezpečné prostření pro jejich zpracování. Posiluje se tak integrita osobnosti.

Podle našeho hlubokého přesvědčení zrajeme a moudříme v krizích, nikoli v klidu.