PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Efekty aktivní egolýzy

 • Osobní růst, duchovní rozvoj
 • Zlepšení vztahů
 • Překonání strachu a úzkostí včetně strachu ze smrti
 • Nalezení cesty ke zvládání životních krizí
 • Posílení schopnosti rozhodovat se
 • Zvýšení aktivity v životě, nárůst energie
 • Odblokování psychického         i fyzického napětí
 • Odstranění nespokojenosti, získání optimismu a naděje     v pohledu na svět
 • Osvobození od sklonů              k závislostem, od špatných návyků
 • Jasnější vnímání, prohloubení citlivosti
 • Zvládání agresivity
 • Zlepšení zdravotního stavu      v oblasti poruch spánku, bolestí hlavy, nízké imunity     a potíží psychosomatického původu v oběhovém, dýchacím, trávicím a pohybovém systému

Veškerá skupinová práce Dr. Patricie Anzari se odehrává v překrásném centru v Rynarticích v srdci Českého Švýcarska. V osobitém stylu práce s malými skupinami (maximálně osm osob) lze zaznamenat prvky mnoha hlubokých odborných i multikulturních inspirací, neotřele zpracovaných a skloubených v harmonický kompaktní celek.

Prožitkové postupy opírá o intenzivní, otevřenou a spontánně tvořivou komunikaci s moderní, etnickou, spirituální, filmovou i klasickou hudbou z celého světa. Nemodeluje intelektuální a teoretické konstrukty v myslích klientů, dotýká se přímo jejich srdcí. Vytvořila originální egolytickou (ego rozpouštějící) metodu bezpečného odpoutání od racionální cenzury. Opírá se o aktivní přístup klienta, terapeut je průvodcem, nikoli vůdcem. Výsledkem je posílení odvahy a nezávislosti, energetické osvobození, prohloubení citlivosti a vnímavosti. Ve spojení s hlubokou a netradiční analýzou osobních příběhů účastníků přináší užitečné inspirace pro další kroky v životě absolventa programu. Každý dostává příležitost pochopit svůj příběh v nejširším kontextu a objevit nové úhly pohledu, nové souvislosti a výzvy. Velmi důležitým prvkem je prohlubování schopnosti empatie v zájmu posílení a očištění vztahů.

Duchovní rozměr metody nespočívá ani v ezoterním blouznění, ani v propagaci určitého náboženství. Respektuje všechny cesty, po kterých lidstvo kráčelo a kráčí k Bohu, Duchu, Lásce a Naději. Pracuje s rozjímáním, hlubokou meditací i transem. V rynartickém domě se každý může dotknout zázraku ve svém srdci a uvědomit si, že mu k životu nestačí jen tři rozměry.

Sál v chaloupce v RynarticíchVe všech prožitkových programech Patricie spolupracuje s lékařem. Účastníci musí předem vyplnit podrobný zdravotní dotazník, na jehož základě lékař posoudí, zda je pro ně pobyt vhodný. Je přítomen po celou dobu pobytu, řeší operativně všechny aktuální zdravotní obtíže ve skupině. Přítomnost lékaře neznamená, že jde o nebezpečné praktiky. Patricie staví na zodpovědnosti a nevyhýbá se supervizi ze světa medicíny.

Hlavní důraz klade na eticky čisté postupy. Jejím hlavním cílem je bezpečí účastníků. Podporuje je na cestě k odvaze překročit některé konvenční hranice, aby se mohli chovat přirozeně a být šťastni. Patricie povzbuzuje klienty k nezávislosti, odvaze, pravdivosti ve vztazích i díle. Nikdy neváhá hovořit o svém příběhu, bez problémů se dělí o svá životní selhání a omyly, nestaví se do role vševědoucího gurua. Kromě mnoha nečekaných pohledů a inspirací nabízí také hlubokou lidskou účast. Jindy projeví syrové emoce, jimiž umožňuje korektivní zkušenost klientům příliš do sebe zahleděným či agresivním. Její metoda aktivní egolýzy jde zcela proti proudu běžné terapie. Klasické přístupy považují rozšířené stavy vědomí a krize v životě člověka za psychopatologické jevy a potlačují je. Patricie s nimi pracuje jako s přirozenou součástí každého příběhu a pomáhá zúročit jejich potenciál vývoje a růstu. Podle jejího hlubokého přesvědčení zrajeme a moudříme v krizích, nikoli v klidu.