PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Hovořila jsem s matkami, otci i dětmi, jichž se střídavá péče aktuálně týká, abych mohla ilustrovat svůj první článek skutečnými příběhy. Z důvodů utajení osobních informací, které z rozhovorů vyplynuly, jsme se dohodli, že každý případ shrnu, aby nebylo možné vystopovat identitu účastníků. Proto jsem musela některé skutečnosti pozměnit. Podobnost s osudy čtenářů je možná, ale čistě náhodná.

V případě první rodiny o střídavou péči požádala matka. Její bývalý muž je skvělý otec a má s oběma dětmi velmi dobré a hluboce citové vztahy, nechtěla ho připravit o jejich blízkost. V době rozpadu rodiny byl chlapec osmiletý, děvčátko pětileté. Matka zažádala o rozvod z důvodů nefungujícího intimního života v manželství, zamilovala se do jiného muže. Rodinu jsem před třemi lety doprovázela rozvodem, který díky tomu proběhl bez zášti a vzájemného napadání.

Exmanželovi se snaží vycházet co nejvíce vstříc, vzhledem k jeho slabší ekonomické situaci mu na děti v době jeho péče přispívá nezanedbatelnou částkou, platí i jejich společné dovolené. Je to nezávislá, profesionálně velmi úspěšná žena. Není však chladná, citu prostá. Trápí se výčitkami svědomí, proto se snaží vše uzpůsobit tak, aby nejen syn a dcera, ale i bývalý manžel trpěli co nejmenší újmou. Nového partnera dětem zatím nepředstavila, čeká, zda ten vztah přetrvá těžké období omezeného kontaktu.

V prvním roce po rozchodu umožnila střídání v péči o děti v původním domově. Otec dětí pak zdědil byt a vytvořil v něm podmínky pro SP. Žije sám, hlavní smysl života má ve své otcovské roli. Prohlašuje, že do plnoletosti dětí nebude hledat žádnou partnerku. Snaží se jim být spolehlivým zázemím.

Dcerka zvládá SP bez závažných psychických problémů. Je více citově fixovaná na tatínka, v současné době má k němu až ochranitelský vztah. Vždy, když od něho odjíždí, starostlivě se ptá, jestli mu nebude moc smutno. K mamince je rezervovanější, občas je na ni přísná, číhá na každou její chybu či omyl, hned ji vyplísní. Zároveň ji obdivuje a ráda by se jí podobala.

Syn je v koalici s maminkou, důvodu rozchodu do hloubky nerozumí, i když na rozdíl od sestřičky o existenci nového partnera ví. Nechce se s ním vidět. Snaží se chovat dospěle, zastupovat doma mužskou roli. Otci dává najevo pohrdání, hledá na něm chyby, občas ho ponižuje. Potřebuje v sobě obhájit matčino rozhodnutí k rozvodu. Celou situaci řeší tak, že je ve škole velmi úspěšný a věnuje se mimoškolním činnostem, které jeho matka obdivuje: hraje na klavír a je skaut. V současné době se u něho schyluje ke zrušení SP, chce být u otce jen dva víkendy v měsíci. Domnívám se, že hlavním důvodem je touha překazit maminčin vztah, být s ní sám.

V druhé rodině si musí matka na SP zvyknout, byla k ní víceméně donucena úřady a vůlí své třináctileté dcery. Vztah mezi nimi se dost narušil, matka se nemůže zbavit pocitu křivdy, které se na ní společnost i její dítě dopustily. Není přístupná vysvětlení, co se vlastně v duši jejího dítěte stalo. I tady požádala o rozvod žena, důvodem byla mužova ekonomická nezodpovědnost, zadlužování, sklon k hazardním hrám. Z rozhovoru vyplynulo, že se snaží hledat důkazy o morální závadnosti bývalého manžela, aby mohla SP zrušit. Domnívá se, že dcera je proti ní popuzována a otec má na ni špatný vliv.

Skutečnost je taková, že bývalý manžel je charismatický dobrodruh, velmi společenský a vtipný člověk, který dokáže zaimponovat svým intelektem a výřečností. Péči o dceru zaštiťuje po praktické stránce jeho matka. Dítě přesvědčila, že by se tatínek moc trápil, kdyby s ním trávila méně času než s maminkou. Děti v tomto věku mají v sobě potřebu přímočaré spravedlnosti, na tomto základě děvče dělí svou přízeň mezi oba rodiče rovným dílem. Strpí i maminčinu nevraživost, zatrpklost, snaží se jí zavděčit tím, že se chová vzorně. Je jí maminky líto, ale tátu nechce opustit. Říká, že je s ním legrace, má ji rád, chodí spolu do kina, na výlety. S maminkou jsou hodně doma, učí se a pomáhá s domácími pracemi, dívají se spolu na seriály. Maminka jí zakazuje mobil a počítač, u babičky a taťky v tom omezená není. To je pro ni určitě také závažný důvod, proč se nechce SP vzdát. Z výpovědi obou rodičů vyplývá, že při střídání s ní nejsou žádné problémy, rychle se na podmínky adaptuje. Vyjádřila přání, aby se maminka seznámila s nějakým hodným pánem a byla šťastná.

Ve třetí rodině došlo k rozvodu z popudu otce ještě před druhým rokem věku syna. Matka dítě kojila tři měsíce, pak rodinu opouštěla na víkendy, někdy i v týdnu přes noc, ukázalo se, že má jiné partnery. Při rozvodu otec žádal o svěření syna do péče vzhledem k popsaným problémům. I přes nízký věk dítěte bylo rozhodnuto o střídavé péči, postavit v tomto věku matku na druhou kolej se však nikdo neodvážil. Otec prokazatelně představuje stabilní citové zázemí, o chlapečka příkladně pečuje. Dítě je předáváno ve velkém napětí obou stran, mezi nimiž panuje hluboká nedůvěra. Přesto se během prvního dne u otce zklidní, celý týden se na maminku neptá.

Žena se stále stěhuje, mění partnery. Snaží se zpochybnit kvalitu otcovy péče na příslušných úřadech. Napadá všechny odborníky a instituce, které se nepostaví na její stranu. Několikrát svého bývalého manžela fyzicky napadla, i před dítětem s ním mluví velmi vulgárně. Jde o typický případ histriónské poruchy osobnosti. Mám podezření i na Münchhausenův syndrom v zastoupení, protože v čase pobytu u matky je dítě často údajně nemocné, medikované antibiotiky. Podobné tendence se objevovaly i v době manželství, inadekvátní medikace chlapečka byla jedním ze zdrojů sporů mezi partnery. Střídavou péči tady nepovažuji za dobré řešení, zvrhla se v poziční boj, a nelze najít cestu ke klidné spolupráci. Psychologové, spolupracující na oficiální bázi s úřady, nevyvíjejí dostatečnou aktivitu k diagnostice obou rodičů, aby rozhodnutí o péči vyústilo ve skutečnou ochranu dítěte.

Tento otec se vyjádřil ke zkušenostem s OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Jednání pracovníků této instituce na něj působilo dojmem absolutního nezájmu o skutečný stav věcí, šlo spíše o formální úkony a byrokratické postupy bez náznaku empatie. Opakovaně se setkal s názorem, že dítě patří pouze matce. V krizových situacích mu úředníci nenabídli žádnou pomoc, doporučili agenturu nebo psychologa, nezajímali se o výsledek. Agentura i doporučený psycholog postupovali stejně formálně, nenabídli pomoc v čase potřeby.

V jiném příběhu tato organizace naopak vycházela vstříc agresivnímu kverulantskému otci a nepřímo tak šikanovala matku, která potřebovala ochránit. Postoj pracovníků OSPOD tu na mě působil tak, že se nechtějí potýkat s komplikacemi, ustupují většímu tlaku. Domnívám se, že by tuto činnost měli vykonávat psychologicky a výchovně erudované osobnosti zralejšího věku, kterým nechybí životní zkušenosti, a mohou budit přirozený respekt jako autorita.

Ve čtvrté rodině fungovala střídavá péče o předškolního chlapečka, protože oba rodiče bydleli ve stejné obci a vodili ho do stejné školky. Před nástupem do školy se matka bez upozornění odstěhovala o padesát kilometrů dál, aby střídavou péči narušila. I tady je dítě citově hluboce napojeno na otce, změnu neslo těžce.

Domluva s matkou byla složitá, chtěla o všem rozhodovat sama, odmítala bývalému partnerovi vycházet vstříc. Měla značné psychické výkyvy, přítomnost dítěte jí pomáhala dodržovat pravidelný režim, jenž jinak velmi nesnadno uskutečňuje. Muž prohlásil, že se nechtěl stát tatínkem, který vůbec nemá ponětí, jak se jeho dítěti daří ve škole a vodí ho jen o víkendu do zoo.

Nakonec došlo k atypické dohodě, funguje tu dobře možnost, o níž jsem se zmínila v prvním díle: péče není klasicky střídavá, dítě je tři neděle s matkou, týden žije s otcem, který ho vyučuje doma podle zadání učitele. Ředitelka školy se postavila vstřícně k tomuto neběžnému návrhu. Je otevřená specifickým řešením, u nichž dojde k závěru, že jsou pro dítě dobrá. Kromě zmíněného týdne tráví otec se synem ještě jeden víkend v měsíci.

Chlapec ve škole velmi dobře prospívá. Maminku má rád, ale ptá se, proč nemůže mít jenom domácí školu s taťkou a s maminkou být o víkendech. Je introvertní, vždy měl jen jednoho kamaráda. Ve škole se mu bohužel nepodařilo žádného najít.

V tomto případě se nakonec podařilo nastolit mírové podmínky komunikace mezi rodiči, byť velkou pomocí byla hlavně ochota otce platit nadstandardní výživné.

Otec se také svěřil, že měl po rozvodu roční známost s moc příjemnou a inteligentní dívkou. K jeho chlapci byla úžasná, měli se moc rádi. To byl vlastně hlavní důvod, proč se muži tak líbila. Bývalá partnerka však dělala změny na poslední chvíli, schválně je udržovala v nejistotě. Ocitl se mezi dvěma mlýnskými kameny. Když je na takový chaos sám, zvládne ho. Ale žena vedle něho potřebovala vědět, zda si vzít dovolenou, jak si přizpůsobit program. Bylo to pro oba těžké. Muž říká: „Nezvládl jsem situaci, onemocněl jsem astmatem, nakonec jsme se museli rozejít. Dal jsem přednost synovi. Umím být flexibilní, ale vtahovat do takového chaosu nevinného člověka mi přišlo moc tvrdé. Utrápil bych se.“

V páté rodině je ve střídavé péči jedenáctiletá dívka na vlastní žádost. Na počátku to vypadalo, že jedná podle zákona oné výše zmíněné základní dětské spravedlnosti. Později se však ukázalo, že rozhodnutí nebylo jen z její vůle. Matka ji zneužívá jako svou prodlouženou ruku, kterou kontroluje soukromý život bývalého manžela a pokračuje v týrání, kvůli němuž se rozvedl. Holčička na otce často křičí, odmítá přiznat chybu, mluví s ním pohrdavě, nikdy se neomluví. Muž je velmi trpělivý a rozhodl se, že využije času, kdy může být s dcerou, ke zkultivování její osobnosti. Soužití probíhá v dynamických vlnách. Jsou chvíle, kdy se spolu smějí, děvčátko ochotně spolupracuje při přípravě do školy, při vaření, úklidu. Situace je těžší na začátku týdne. Její chování dělá dojem, jako by plnila ďábelské instrukce. Ke konci týdne se občas znovu vrátí pekelná vlna, často zřejmě po telefonickém kontaktu s matkou.

Dívka sama se při rozhovoru na téma SP tváří netečně, neprojevuje žádné emoce. Často říká: „Mně je to jedno.“ Když jí řeknu, že na její vůli záleží, že se může situace změnit, uspořádat podle jejího přání, aby se cítila lépe, zareaguje: „Chci střídavou péči, s tátou se pořád něco děje. Jedeme na hory, podívat se za hranice, sportujeme. Jen mě nebaví pořád poslouchat, že si mám ustlat, zhasnout světlo, a tak. A taky se musím s tátou víc učit.“ Když se jí zeptám, jestli jí nezáleží na známkách, rychle opáčí, že to ano. Nakonec uzná, že bez práce to nepůjde... Při rozhovoru se úzkostlivě vyhýbá hovoru o matce a podmínkách, v nichž žije u ní. Působí dojmem, že to má přísně zakázané.

Otec říká: „Roky mě viděla poníženého, slabého. Musí se mnou udělat novou zkušenost a nalézt ke mně úctu. Nechci, aby se jednou ke svému partnerovi chovala jako její matka ke mně. Vydržím těžké chvíle. Vím, že je to pro dceru náročná situace, je stále pod tlakem. Její duše je nevinná, a já ji trpělivě a s láskou naučím, jak spolu žijí lidé, kteří se mají opravdu rádi. Myslí jeden na druhého, pomáhají si, jsou ohleduplní.“

Děti jsou intuitivní, mají v sobě čidlo na rozeznání pravdy. Neomylně cítí, čí srdce je dobré, kdo mluví pravdu, kdo hraje podlé hry. Navzdory té pravdě však v hloubi srdce milují oba své rodiče, tajně si přejí, aby byli zase spolu. Trestají nepřízní toho, koho považují za pachatele rozvratu. Prochází záchvaty vzdoru či pubertální nenávisti k rodiči, který jim nechce dát absolutní volnost. Dovedou potrápit, pokud pochybují, že jsou milovány. Jsou to však jen děti. V těžkém nastavení životních podmínek po rozpadu rodiny se učí pravidlům soužití, vztahů. Je v nich důvěřivost, kterou lze zmanipulovat trvalým překrucováním či zamlčováním skutečností. Jednoho dne, možná až v hluboké dospělosti, celou pravdu poznají. Každý z rodičů by se proto měl snažit vyhnout následné hanbě a nálepce zrádce jen proto, že teď nemá dost odvahy přiznat své chyby a uznat svůj díl viny.

Historie

Střídavá péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů je logickou společenskoprávní odpovědí na oslabení pozice hodnoty rodinného života v západní přecivilizované společnosti. Historie rozvodů sahá do středověku, masový výskyt tohoto jevu však propukl až ve dvacátém století, zvláště v jeho druhé polovině. Domnívám se, že soudržnost rodiny neúmyslně nabourala sladká šedesátá léta, během nichž se prolomila puritánská stavidla spontaneity, fyzické blízkosti, vřelosti, svobodného sbližování a bezstarostné radosti ze života. Touha po svobodě a kráse posunula tehdejší mládež ke snu o zrušení rodinných pout, jež měla nahradit komunitní organizace společnosti, podobná prastarému uspořádání života přírodních národů. To se opíralo o kmenovou soudržnost a společnou péči o děti bez ohledu na jejich pokrevní svazky. Byla to moudrá pojistka pro přežití v těžkých podmínkách, citové pouto pouze k vlastním rodičům by při časté úmrtnosti členů kmene bylo nebezpečným omezením. V kontextu dvacátého století však tato nádherná exploze tvořivosti, vášně a nespoutanosti bohužel způsobila oslabení pocitu povinnosti vůči dalším generacím. Vyznávání filozofie „tady a teď“ se posunulo od moudrosti probuzeného vědomí k nezodpovědnosti a protrahované nezralosti. Anarchie v přístupu ke vzdělání a práci zplodila přitvrzení politicko-mocenského tlaku a z jásání nad krásou života se vylouplo bezvýchodné temno, destrukce, ztráta víry v lepší budoucnost, dekadentní obdiv k ošklivosti, estetika rozpadu. Prudce vzrostla křivka závislostí na návykových látkách, nejsnazší cestě k otupění strachu. Rozvody se staly běžnou záležitostí, na konci tisíciletí se páry dokonce přestaly sezdávat, aby byly rozchody snadné a majetek ochráněný.

Děti se svými potřebami a zájmy musely ustoupit pozičním válkám rodičů, jejich zájmy už neměl kdo chránit. Stoupla dětská kriminalita a narkomanie. Vznikaly nové zákony, zaštiťující alespoň zčásti dětská práva.

Mezi nimi se od poloviny osmdesátých let začal uplatňovat institut střídavé péče (dále SP). Byl využíván v západoevropských zemích, Skandinávii, Kanadě a USA. V České republice se SP může prakticky uplatňovat od roku 1998, kdy vyšel moderní Zákon o rodině. Pro nezanedbatelnou část české populace je však střídavá výchova dodnes nepřijatelná, podvědomé předsudky o mateřské a otcovské roli významně ovlivňují sociálně-právní služby i soudy. Přesto se zvláště v posledním desetiletí tento druh péče stále častěji v rozvedených rodinách zavádí.

Lidský pohled

Žádný zákon nemůže být tak jemný, aby stanovil nejvhodnější formu SP pro jednotlivé případy. Vzniklo velmi naléhavé zadání pro rodiče, sociální pracovníky a psychology, aby společně nalezli konkrétní řešení pro každé dítě. Ve své více než třicetileté praxi, v níž se významně věnuji také oboru rodinné a výchovné terapie, jsem často svědkem nekompetentních institucionálních rozhodnutí, která se snaží vyhovět obecným potřebám dítěte bez přihlédnutí k psychologickým a lidským kvalitám rodičů, jindy vychází vstříc komunikačně razantnějšímu rodiči na úkor dítěte. Je to velmi těžká situace. Rozpad rodiny je natolik destruktivní skutečnost, že není objektivně možné přetavit ji v harmonii a spokojenost všech zúčastněných.

Mnozí se snaží najít obecná pravidla, určující vhodnost SP pro různé věkové kategorie dětí. Převládá názor, že je vhodná spíše pro děti ve školním věku, k zavedení u předškoláků se postoje významně liší. Zapomínáme na skutečnost, že pravidla, vzniklá v mladším předškolním věku, vnímá dítě jako samozřejmost, přechod z výlučné do střídavé péče ve školním věku je pro ně zásadní změna.

Dítě se dlouho cítí jako jedna bytost s matkou, přibližně ve dvou letech začíná objevovat svou osobnost, nezávislost a nastoupí známé období negativismu, v němž objevuje kouzlo odmítnutí, neposlušnosti, boje s dospělou autoritou. V té době začíná lépe snášet oddělení od matky, je schopno si na ně bez úhony zvyknout. Potud obecný přírodní zákon. Není to však tak jednoduché.

Jsou matky, které kojí dítě velmi dlouho, silné pouto s dítětem programově budují daleko přes dva roky. Jsou jiné, které končí po dvou až třech měsících a nechávají dítě na delší dobu v péči otce či prarodičů. Chtějí mít nějaký společenský život, nebo se vrací do úspěšného povolání. Mezi těmito dvěma extrémy je široká škála kvality mateřství, z níž padesát procent fakticky reprezentuje skutečnost, že otec či jiná blízká osoba může být i v nejranějším věku dítěte citově vřelejší a stabilnější, lépe pečující. Dítě si k němu může podvědomě vybudovat silnější vztah, jímž instinktivně nahrazuje to, co mu chybí od matky. Takový muž bude v případě rozpadu vztahu usilovat o SP a mělo by mu být vyhověno.

Stejně citlivě a s hlubokou znalostí situace je třeba určit časový interval SP. U nejmenších dětí hovoříme o tom, že je pro ně týden dlouhý, může se jim stýskat po mamince a měly by mít možnost kontaktu s ní. Někde se zúčastnění přikloní ke střídání po dvou či třech dnech. Domnívám se, že pokud dítě v přítomnosti jednoho z rodičů opakovaně pláče po nepřítomném rodiči, není SP vhodným řešením situace. V takových situacích jsem však vždy vnímala jasný důvod: výrazný rozdíl mezi osobní vřelostí, citovostí, otevřeností otce a matky. Děti nepláčou po mamince an sich. Pláčou po teple srdce. Tak rok a půl starý hošík dává v jednom příběhu jasně najevo, že je mu lépe s tatínkem...

Dlouhé intervaly střídání nastávají v případech, kdy je velká vzdálenost mezi jednotlivými bydlišti. Běžně se tak děje v rozvinutějších zemích, střídavá péče někdy funguje i přes oceán. U nás to je spíše vzácnost. Přesto nastávají i takovéto situace: vzdálený otec zvážil své praktické možnosti a dohodl se s matkou dítěte, jehož výchovu nechtěl opustit, že bude mít u sebe dceru vždy poslední týden v měsíci. (Podle zákona nejde tedy o střídavou péči, času je dokonce méně než třetina). Matka dítěte byla natolik moudrá a vstřícná, že se podílela na neuvěřitelném rituálu. Pětiletá holčička byla v Brně předána pod dozor řidiče autobusu luxusnější firmy, v Praze ji vyzvedl tatínek a odjel s ní dalších sto kilometrů do svého bydliště. Žádné scény, jen radost ze shledání, vzájemné pochopení. Holčička díky tomu netrpí žádnými strachy a úzkostmi, je statečná a silná osobnost. A opět musím připomenout: toto je řešení jen pro vzácnou konstelaci osobností. Nelze tak činit s jakýmkoli dítětem.

U nás střídavá péče přinesla od svého uzákonění na konci devadesátých let mnoho dramatických i zajímavých příběhů. V současné době jsou její první absolventi dospělí. Drtivá většina z nich si SP chválí, jsou vděčni, že po rozpadu rodiny nepřišli o život s jedním z rodičů. Podobně pozitivní výsledky dokládají i mezinárodní studie. V některých se dokonce uvádí, že střídavá péče je pro dítě pozitivní a bezproblémová, i když byla původně nařízena proti vůli matky.

Právní pohled

Na rozdíl od společné péče, která rozsah kontaktu dítěte s otcem a matkou nespecifikuje, střídavá péče určuje, že by měl být čas, který dítě stráví s každým z rodičů stejný, minimálně podobný. Intervaly, ve kterých dochází ke střídání, mohou být v řádu několika dnů až týdnů, v některých případech i delší.

Pokud soud dojde k závěru, že v konkrétních podmínkách je střídavá péče dobrá a možná, může ji nařídit i bez souhlasu rodičů.

Nález Ústavního soudu z května 2014 dokonce ustanovuje SP jako prioritní volbu:

Je-li svěření dítěte do péče každé z (potencionálních) osob v jeho nejlepším zájmu, pak je zpravidla v jeho nejlepším zájmu svěření do péče všech těchto osob současně, neboť jen takto jsou zajištěny podmínky pro všestranný rozvoj dítěte a jen takovým postupem lze minimalizovat zásah do rodinného života dítěte.

(...) pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat, pokud oba mají o jeho výchovu zájem (§ 26 odst. 2 zákona o rodině) a pokud oba dbali kromě řádné péče o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní (§ 26 odst. 5 zákona o rodině), svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem, zatímco jiné řešení je výjimkou, která vyžaduje prokázání, proč je v zájmu dítěte jiné řešení.

Dokonce je ošetřena i častá námitka proti SP z důvodů vzdálenosti bydlišť rodičů: ...Z

ústavněprávního hlediska pak neobstojí ani poukaz stěžovatelky na velkou vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů, neboť toto hledisko samo o sobě není dle názoru Ústavního soudu důvodem, který by a priori vylučoval vhodnost střídavé výchovy nezletilého dítěte.

Završením pak byl tento nález ze září 2014: Práva rodičů na péči o dítě jsou totiž zásadně shodná a toto právo jednoho z rodičů není plně naplněno stykem po třetinu času.

Třetina času, strávená s druhým rodičem, je po rozvodu zákonným minimem při určení společného či jiného druhu výchovy. Z tohoto pohledu je zřejmé, že střídavá péče spravedlivě vymezuje práva obou rodičů ve vztahu k dítěti.

Pohled pediatra

Další řádky jsou výsledkem rozhovoru s vysoce kvalifikovaným pediatrem. Má veliký obvod ambulance v jednom okresním městě, jeho praxe je delší než třicet let. Je otevřený i alternativním pohledům na svůj obor, s dětmi i rodiči má díky své trpělivosti a laskavosti velice krásný kontakt. Neuvádím jeho jméno, protože by mohlo vést k identifikaci zmíněných příběhů. Jeho myšlenky a zkušenosti uvádím formou monologu, jakýsi succus našeho setkání.

O tom, že jsou mezi mými pacienty děti ve střídavé péči, se dozvídám náhodou, jsem si jist, že v řadě případů o tom nemám tušení. Nepotkávám v ordinaci děti, které jsou v horším zdravotním stavu z důvodu SP. Jedině v drastických případech se může dětská imunita oslabit pod vlivem trvalého silného stresu.

Každý případ je třeba posuzovat individuálně. Když jsou rodiče rozumní, dovedou se domluvit a nebydlí daleko od sebe, není to složité. Komplikace vnímám u hodně malých pacientů.

Pečuji o dvě děti, jejichž tatínek stojí o střídavou péči. Dvouletý chlapec, který je ještě kojen, holčička pětiletá. Vzdálenost mezi oběma bydlišti je asi sto sedmdesát kilometrů, navíc se z praktických důvodů ukazuje, že u otce by se o děti starala jeho matka - jejich babička. Celá situace na mě působí spíše jako pokus ztrestat bývalou partnerku za to, že se vzbouřila proti jeho panovačnému jednání a odešla.

Další tatínek se také ucházel o střídavou péči. Má dva syny, OSPOD (odbor sociálně-právní ochrany dětí) střídavou péči nedoporučil, jsem v tom s nimi zajedno. Starší z chlapců je totiž autista, má silné astmatické potíže, které tatínek bagatelizuje, a nepodává mu léky. Dítě je po návratu od něj dekompenzované. Autistické děti se velmi těžko přizpůsobují změnám, neúměrně je zatěžují. Docela mě překvapilo, že vyjádření psycholožky k témuž případu bylo nejednoznačné. Z mého pohledu není pro autisty SP vhodná.

Objevují se i případy, kdy osobností a vztahem k dítěti nevhodný otec usiluje o SP jen proto, aby nemusel platit alimenty. Na druhé straně musím konstatovat, že od té doby, kdy tatínkové začali chodit více k porodům, budují si mnohem silnější citové vztahy s dětmi. Není už takovou raritou, že do kojenecké poradny přijde otec s dítětem sám a umí se o ně skvěle postarat. V posledních letech jsem se poznal s devadesáti procenty otců svých pacientů. To dříve nebylo vůbec běžné, s dětmi přicházely pouze maminky. Občas pozoruji situaci, kdy se rodiče dítětem zaobírají na přebalovacím stole. Některý tatínek je mnohem více napojen, hlouběji souzní s miminkem než maminka.

Na přítomnost u porodu se cíleně tatínků ptám, zajímám se, jak to emocionálně prožívali. Mnozí říkali, že to bylo úžasné. Nedávno jeden chlap jako hora, policista, řekl: „Já jsem ani netušil, že jsem taková měkota. Já jsem tam i brečel.“ Pochválil jsem ho, že tam byl přítomen nejlepším možným způsobem. S tímto trendem jsem velmi spokojen, takoví otcové jsou pro střídavou výchovu vhodní.

Děti ve školním věku dovedou SP zpracovat dost originálně. Jeden chlapec mi popisoval průběh střídavé péče slovy: „U tatínka musím děkovat a prosit, u maminky ne.“ Neměl s tím problém. Inteligentní děti se umí velmi dobře přizpůsobit různým pravidlům a plnit je tam, kde jsou požadována.

Psychologický pohled

I v psychologii panuje mnoho předsudků a konzervatismu, a tak ani tento obor nám není s to nabídnout jasný přehled. Silná skupina odborníků se opírá o klasické prokreslení role matky a otce: matka reprezentuje ženský svět, učí dítě tomuto rozměru a komunikaci s ženským elementem života, mužský svět reprezentuje otec. Rovnoprávnost žen a jejich psychologický vývoj v současnosti však trochu zamíchal kartami. Nemůžeme zavírat oči před skutečností, že se stále častěji setkáváme s rodinami, v nichž vidíme vyměněné role: ambiciózní, úspěšná a chytrá matka, trochu chladnější a méně přítomná. Vedle ní citově hluboký, starostlivý a pečující otec, který méně vydělává, je brzy doma z práce, a o vše se postará. Je to výborné spojení, rodina nestrádá, vše je zajištěno. V těchto případech však občas zahraje negativní roli společenské mínění, jehož nositeli mohou být krutě i příbuzní. Pod tímto tlakem bývá muž rodinného typu opuštěn jako neimponující slaboch.

Tady bych doporučovala svěření dětí do péče otce, jehož oddělení od rodiny psychicky zničí, přijde o smysl života. Navíc má zjevně hlubší citové napojení s dětmi. Matka ve vymezeném čase nabídne mnohem více lásky a zajímavější program, podobně jako rozvedení, společensky úspěšní otcové, kteří se probouzí k rodičovské roli až poté, kdy o rodinu přijdou. Nejvíce bych však zmíněným ženám i mužům doporučila nerozbíjet rodinu, vhodnější nastavení pro svou osobnost těžko najdou.

Psychologové, kteří se na problematiku SP specializují, stanovili šest podmínek pro její zavedení. Stručně se k nim vyjádřím, zažila jsem nedobré situace, v nichž byly necitlivě vynucovány.

1. Děti mají být starší čtyř a pěti let

Výše uvedené příklady a řada dalších mě přesvědčily o tom, že tato podmínka by neměla být striktně uplatňována.

2. Intervaly v délce deset až čtrnáct dní

S touto podmínkou souhlasím, jen se domnívám, že by měla být opuštěna rutina předávání dětí v neděli večer. Narušuje to víkend, děti jsou během celého dne už nervózní, zatímco ve všední den odejdou do školy, mají své aktivity a večer se přesunou. Někdy je dokonce do školy či školky dovede jeden rodič a odpoledne je vyzvedne druhý, takže celá akce nemá podobu nějaké významné změny. Rozumní rodiče zorganizují přesun nutných věcí sami.

V západních zemích je většinou dnem přesunu pondělí, důvodem je právě aktivní trávení volného času. Kdo o nedělích jen leží a zírá na televizi, nevnímá rozdíl.

3. Chodí-li dítě stále do jedné školy, školky, zájmových kroužků

To je bezpochyby lepší, ale zažila jsem v praxi i velmi dobře fungující kombinaci školy a domácího učení v rámci individuálního studijního plánu a aktivity střídající se ob týden. Jeden otec bydlel na vzdáleném místě, uspořádal svůj život tak, že takový program mohl uskutečnit. Desetiletý chlapec s ním byl rád, sám trval na střídavé péči, žádná újma nenastala.

V našich podmínkách je bohužel málokdy finančně dosažitelná ideální forma pro zahájení střídavé péče: děti zůstávají bydlet doma a stěhují se rodiče, kteří se u nich po týdnu střídají. Během roku až dvou se děti bezbolestně adaptují na rozchod rodičů a může nastat stěhování.

4. Má-li dítě jednoho dětského lékaře a jednoho zubaře

Ani tato podmínka by neměla bránit možnosti trávit čas s druhým rodičem. Nastane jen málo akutních situací, v nichž je třeba se obrátit na jiné lékaře.

5. Může-li dítě v období pobytu u jednoho rodiče občas navštívit rodiče druhého

Platí spíše u hodně malých dětí, školáci bez problémů zvládají komunikovat jen po telefonu.

6. Pokud jsou rodiče schopni spolu přívětivě komunikovat a navzájem se podporovat

Pro počátek zavedení SP jde o nesmyslnou, těžko splnitelnou podmínku. Zapomíná se, že rodina právě zanikla. K tomu by těžko došlo, kdyby byli partneři spolu schopni přívětivě komunikovat a podporovat se. Rodiny se rozpadají většinou za okolností, kdy vyjdou najevo různé lži a nečestnosti, nejméně jeden z partnerů zažívá šok, je zraněný, nemůže být schopen chovat se bez emocí. Mediace se občas zvrhne v označení jednoho viníka a snahu o jeho převýchovu. Každá rodina v této fázi rozpadu potřebuje psychoterapeutický doprovod, možnost konzultací konkrétních situací. Terapeuti by se neměli bránit práci se všemi zúčastněnými a stát se objektivním arbitrem hledání cesty k dohodám a jejich zprostředkovatelem.

Setkala jsem se i se zneužíváním SP k týrání a traumatizaci bývalého partnera či partnerky i dětí. Po

každé návštěvě musely děti odpovídat na spoustu manipulativních otázek a na základě jejich odpovědí docházelo k pravidelnému osočování z nedostatečné a nevhodné péče, stížnostem na příslušných úřadech.

Nenávistná partnerka se nezastaví ani před nařčením ze sexuálního zneužívání. Dívka ve věku na počátku puberty byla instruována matkou, aby spala s otcem v posteli. Snažila se to plnit, neviděla na tom nic špatného. Starší sestra pak byla připravena svědčit. Naštěstí podlý záměr otec včas rozpoznal a učinil těmto situacím přítrž. Bylo to v hodině dvanácté. V jiných případech se to bohužel povedlo a trvalo několik let, než byl otec očištěn. Dcera přiznala, že byla k obvinění donucena matkou.

Odborné prostředí benevolentně přehlíží psychopatické rysy některých rodičů a podceňuje ničivou podprahovou destrukci, která se neprojevuje při úředním jednání.

Postrádám také pravidla pro kontakt dětí s novými partnery rodičů. Ze zkušenosti vím, že alespoň půl roku po rozchodu rodičů by děti neměly být konfrontovány s novými partnery. Budou je automaticky považovat za příčinu ztráty rodiny, což vylučuje vybudování dobrého vztahu. Partneři a partnerky, kteří jsou si vědomi, že navázáním vztahu nabourali existující rodinu, by měli v sobě najít hodně pokory a velkorysosti, měli by ctít bývalého partnera a respektovat potřebu dětí být se svým rodičem sami, bez jejich věčné přítomnosti.

Střídavá péče je nástrojem, který v drtivé většině případů ochraňuje práva otců na rovný podíl na výchově. Z výše uvedeného vyplývá, že si to právo zaslouží jen milující a obětaví jedinci, kteří se svými dětmi mají hluboký citový vztah. Střídavá péče nemůže být rutinní, je to výzva k citlivému zvládání řady nečekaných situací. Je to také možnost vytvořit si s dítětem vlastní svět a pravidla bez cenzury dominantního, vševědoucího partnera či partnerky. Rodič může být sám sebou, nabídnout ze sebe to nejlepší, naučit dítě všemu, co ho v životě povede čistými cestami.

Závěrem

Ztráta hodnoty rodiny a celoživotního soužití je psychopatologický jev, který v současných podmínkách těžko zvrátíme. Mnozí lidé usilují zarputile a všemi prostředky o to, aby se stali rodiči, přesto jsou takto vynucené děti schopni opustit nebo vláčet dalšími partnerstvími. Jsme čím dál víc neplodní, což je přirozený trend přemnoženého druhu. Pro naši duši je to důležitá zpráva: přirozeně počaté a narozené dítě je požehnání, zázrak, výzva k lepšímu životu, k odložení zlozvyků a k zušlechtění osobnosti i chování rodičů. Dítě je hlavním obyvatelem domova, jeho zázemí by se nemělo bořit kvůli partnerské či materiální nespokojenosti rodičů. Kéž nemusíme řešit problém střídavé péče a můžeme se zabývat zdokonalováním společné péče v rodině, která drží pevně pohromadě.

Jakmile zavedu v nějaké společnosti řeč na téma konání dobra, spustí se nejméně z jedné strany proud zpochybňujících pseudofilozofických úvah o nedefinovatelnosti pojmu, jeho subjektivní povaze a o neblahých dopadech dobrých úmyslů. Navrch někdo přihodí údajně židovské přísloví „Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán“, všichni se zasmějí a dají mi najevo, že s tím mám jít k šípku.

Proč jen jsou v poslední době tak nepopulární pozitivní myšlenky a pojmy?

Po odchodu Václava Havla z Hradu nastoupilo štítivé uplivování nad pojmy „pravda“ a „láska“, které vyústilo v pejorativně zabarvené patvary „pravdoláskař“, „sluníčkář“, a obzvlášť pokleslé „dobroser“. Ti, kdo je používají, mají společný nejen výraz v tváři, podobný čichání k něčemu velmi smrdutému, ale i sebevědomí, mocně převyšující kvality osobnosti. Znamená to snad, že jedině „lžinenávistnící“, „temnáři“ a „zloserové“ jsou ti praví, koho máme následovat? Kam asi povede taková cesta? Darmo mluvit. Jeden z reprezentantů popsaného typu dovedl na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století skoro celý svět do pekla.

Dobro je rozměr, který intuitivně chápeme. Neomylně rozeznáváme jeho přítomnost či absenci v motivech svého jednání. Jsme-li na straně zla, potřebujeme vše vysvětlovat, zpochybňovat, deformovat významy slov i činů, zamlžit skutečné zdroje a cíle svého chování.

Historické inspirace

Lao-c' (605 – 531 před naším letopočtem) byl jednou z nejvýznamnějších postav čínské filozofie, jakkoli historicky nejednoznačně prokázanou. Nechal za sebou succus moudrosti v poeticko-mysticko-filozoficko-politologickém spise Tao te ting, od něhož se odvíjí taoistické pojetí světa. Tao jako nejvyšší princip, mravní zákon, nepostižitelná duchovní podstata a cesta prostupuje život sám a cílem je splynutí s ním. Na téma dobra nám Lao-c´zanechal několik cenných vzkazů:

Nejvyšší dobro je jako voda. Prospívá mnohým, neškodí. Vystačí si s místy, jimiž lidé pohrdají. Proto je blízké Tau.

Dobrota přítomná v bytí se projevuje v energii místa, při myšlení v jeho hloubce, při dávání v lásce, při hovoru v pravdě, při vládnutí v pořádku, při činnosti ve způsobilosti k ní, při konání v pravém čase.

Pohlédneme-li na svůj život v přítomném okamžiku, snadno uvidíme prizmatem taoistické moudrosti, kolik aktivního dobra právě žijeme. Pokud je náš domov příjemným místem, kde se každý cítí dobře a přátelé za námi rádi přicházejí, jsme na správné cestě. Promýšlíme své kroky do hloubky, dokážeme se dobře soustředit a předvídat důsledky svých rozhodnutí. Prostor, jejž ovládáme, se vyznačuje přehledným uspořádáním a souladem, osoby, které řídíme či vychováváme, se cítí v bezpečí, rozumí svým úkolům a jsou klidné. Nepotřebujeme se uchylovat ke lži. Máme smysl pro míru, jsme trpěliví, svá rozhodnutí ke změnám činíme ve správnou chvíli.

Lao-c´ se věnoval i vnitřnímu, psychickému světu člověka a mezilidským vztahům:

Co je dobré, nepotřebuje obhajobu, co potřebuje obhajobu, není dobré.

Dobrý člověk dodržuje sliby.

Kdo se nepovyšuje, zůstává bez úhony.

O něco později Aristoteles (384-322 před naším letopočtem) definoval tři druhy dobra:

Bonum delectabile - dobro příjemné, subjektivní, způsobující potěšení. V něm jsou prameny hédonismu, filozofického učení o principu slasti jako hlavním motivu lidského jednání. Známe psychologický hédonismus, vyhlašující, že lidé vyhledávají pouze slast a vyhýbají se strastem.

Etický hédonismus povyšuje slast na nejvyšší dobro. Touží-li všichni po potěšení, považuje se to za

důkaz, že slast je nejvyšší dobro.

Bonum utile - dobro užitečné, objektivní, jež je prostředkem k jinému dobru, je prospěšné.

Bonum honestum - dobro vznešené, mravní, označované také jako dobro ušlechtilé nebo nejvyšší.

Slouží člověku ke cti.

Aristotelovo pojetí je uznáváno dodnes, jen se v historii přelévaly vlny adorace některého ze tří druhů dobra.. Pro ty, kteří o sobě hovoří jako o lidech na duchovní cestě, je samozřejmostí, že své síly zasvětili vznešenému dobru. Dovedou se opanovat v oblasti osobní touhy i prospěchu malé skupiny, aby povznesli lidstvo na vyšší úroveň. Jediným prostředkem jim však může být jen kvalita osobního příběhu, životní kroky a rozhodnutí, která obstojí před vyššími principy mravními.

Konání dobra v moderní době

Lidský svět se stal místem prosazování osobního prospěchu a zájmu prominentních skupin. Zdá se, že se bortí hodnoty minulosti. Přesto se ve chvílích humanitárních katastrof a válečných konfliktů většinou vzedme vlna láskyplné pomoci, která není jen dílem neziskových organizací, ale i osobní reakcí velkého množství jednotlivců posílajících příspěvky na důvěryhodná konta. V této oblasti praktických projevů altruismu můžeme být hrdí na Českou republiku, ve chvílích humanitárních katastrof kdekoli na světě patříme mezi nejštědřejší dárce formou dárcovských SMS.

V USA a řadě západoevropských zemí se stává samozřejmostí, že výjimečně úspěšní lidé věnují významnou část svého bohatství na dobročinné projekty. Je to důležité znamení, že nezapomínáme na základní pravdu o nás lidech: jsme všichni bratři a sestry a jsme tu také proto, abychom si navzájem pomáhali a podporovali se.

Vedle těchto globálních zadání máme nekonečně mnoho drobných příležitostí zachovat se altruisticky v osobním životě. V každé dekádě věku se znásobí sociální kontakty. Objevují se spolužáci, kolegové, přátelé, rodinné vazby. Nejméně každým rokem se mezi nimi někdo ocitne v nesnázích, často zcela nevinně. Je na nás, zda budeme předstírat, že jsme si toho nevšimli, nebo budeme ochotni povzbudit své blízké nejen slovy, ale i činy k tomu, aby neztratili chuť překonávat překážky a žít v naději. Jsme tu také proto, abychom se dělili o své radosti, úspěchy a sílu s těmi, kteří jsou právě v krizi. Neplatí tu přímá úměra, ani účetnické „má dáti – dal“. Každý nezištný čin se ukládá do tajemné pokladnice dobrých skutků, z níž přijde pomoc vždy, když už nedoufáme... Nečekaně, neomylně. Nemůžeme to přechytračit, ani naplánovat. Prosazuje se tu jakýsi nadlidský zákon skutečné boží spravedlnosti. Dobro se neztratí, byť by už bylo na Zemi dávno zapomenuto.

Uzavírám návratem k tajemnému Lao-c´:

Je lepší zapálit jen jednu svíčku, než proklínat temnotu.