PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

  

Svým podpisem stvrzuji, že nejsem v psychiatrické léčbě, ani netrpím žádnou závažnou chorobou, která v případě zátěže ohrožuje můj život (podrobnosti ve zdravotním dotazníku níže).

 

Doplňte, prosím, odpovědi ANO/NE, případně podrobnější informace.

 

Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné

Podrobnosti k GDPR najdete zde