PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Velikonoce - Prae Alta speciál

Pobytový program
Termín: 18. duben 2019 18:00 - 22. duben 2019 16:00

Místo konání: Centrum Rynartice

Velikonoce - Prae Alta neboli "Přehluboká"

Speciální program pro klienty, kteří s námi delší dobu spolupracují, dobře chápou teoretický základ Aktivní egolýzy a nemají zásadní blok v prožitkové práci. Proběhne jako dynamický sled meditací s hudbou. Zařadíme také práci s dechem a energií ve formě pránajámy a vipassana meditaci s důrazem na prožitek dechu jako životní síly, pravdy a čisté mysli. 

Všechny prožitky budeme společně integrovat do osobních příběhů jako očistné a posilující zdroje poznání. Na úrovni vědomí budeme usilovat o hluboké vhledy do souřadnic životní cesty. Tento náročný cíl nám pomůže splnit čistý půst, v němž se celý program bude odehrávat.

Program začíná ve čtvrtek v 18 hodin a končí v pondělí v 16 hodin.

Cena: 6.900 Kč

vyplnit on-line přihlášku

PŘÍPRAVA NA PROGRAM PRAE ALTA se liší od ostatních programů:

Nejméně tři týdny před začátkem programu (28.3.2019) Vás žádáme o dodržování následujícího režimu:

- bezmasá strava (i bez ryb a dalších nižších živočichů)
- jednou týdně skutečný půst o vodě 36 hodin nebo čtyři dny vcelku jedenkrát během třítýdenní přípravy
- denní tichá meditace alespoň patnáct minut, odklon od agresivity a nespokojenosti k vnitřnímu míru
- aktivní zlepšení vlastního chování ve vztazích směrem k empatii, porozumění, laskavosti, velkorysosti
- kondiční příprava formou jakéhokoli pravidelného pohybu nejméně čtyřikrát týdně
- jakékoliv návykové látky nelze tolerovat

V případě, že nebudete ochotni dodržovat třítýdenní přípravu, vyberte si raději jiný, méně intenzivní program (Cestu, Passionatu), kde je požadováno pouze týdenní vegetariánství a absence návykových látek. Jste-li našimi déledobějšími souputníky a přesto je pro vás příprava nezvládnutelná, znamená to, že jste dosud potenciál naší spolupráce z velké části promarnili a ochudili se o možnost skutečného otevření, statečnosti, pravdivosti, jemnosti vnímání a hloubky prožívání. Pak by bylo dobré konečně se přemoci a na vlastní kůži vyzkoušet rozdíl průběhu programu a poté i každodennosti po poctivé předehře.

 

Adresa:
Rynartice 80, 405 02 Děčín

 

Mapa: