PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Trpělivost - přirozená meditace všedního dne

Přednáška
Termín: 18.10.2018 19:00 - 20:30

Místo konání: Městská knihovna Praha

Trpělivost není znakem pomalosti, lhostejnosti a lenosti. Je to důležitá vlastnost osobnosti, kterou lze pěstovat a rozvíjet meditativními technikami. Je drahokamem, který vkládáme do vztahů, pomocníkem při výchově, asistentem, s nímž rozvíjíme své dílo. Netrpělivost mládí - její přednosti i neblahé dopady. Trpělivost vede k moudrosti a zralosti. Trpělivost se sebou samým i s druhými na duchovní cestě.

 

Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika

 

Mapa: