PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Celoživotní partnerství - utopie?

Přednáška
Termín: 22.11.2018 19:00 - 20:30

Místo konání: Městská knihovna Praha

Vývoj partnerských vztahů v moderním západním světě. Důsledky povrchní a sobecké konzumace vzájemné blízkosti vedou k přesvědčení, že celoživotní partnerství je přežitek, nerealizovatelný v současnosti. Přehled důležitých skutečností, které mohou z každého vztahu učinit dobrovolný a trvalý svazek. Inspirace pro překonání nejčastějších manželských krizí.

 

Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika

 

Mapa: