PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Účinná obrana proti manipulaci

Přednáška
Termín: 17.1.2019 19:00 - 20:30

Místo konání: Městská knihovna Praha

Bezmocné podléhání manipulaci ze strany tendenčních médií, serverů, politických představitelů, nadřízených v zaměstnání, partnerů i rodinných příslušníků se opírá o stejné slabiny v osobnosti, v prožívání i chování oběti. Přednáška nabídne jasný přehled bodů, na něž manipulátoři instinktivně útočí. Přinese  praktické inspirace pro osobní obranu napadených. Sebepoznání a osobní růst jsou oblastí, v níž se můžeme posílit i kultivovat, zachovat si zdravý rozum.

 

Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika

 

Mapa: