PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Smysluplný život

Přednáška
Termín: 24.1.2019 19:00 - 20:30

Místo konání: Městská knihovna Praha

Populace trpí depresemi a úzkostmi, masivně jsou konzumována antidepresiva. Jde ve velké míře o bilanční prázdnotu, pocit ztráty smyslu života. Cesta z této temnoty vede přes zmapování osobního potenciálu, nalezení možností jeho naplnění a stanovení krátko- i dlouhodobých atraktivních a zároveň dosažitelných cílů. Nejčastější chyby v uspořádání osobní životní cesty, které ústí v nihilistické pocity.

 

Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika

 

Mapa: