PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Chybami se člověk učí

Přednáška
Termín: 13.10.2022 19:00 - 20:30

Místo konání: Ústřední městská knihovna v Praze

Nezdary, prohry a selhání jsou výzvou k pozitivní změně, nikoli k zoufalství a skepsi. Požadavky na dokonalost a ideální stav věcí jsou v pořádku potud, pokud je vnímáme jako hypotetické konstrukty. Vyžadování naprosté bezchybnosti po blízkých či spolupracujích může přerůst v psychické týrání. Stejné požadavky kladené na sebe samého vedou k obsesím, depresi, sebedestrukci. Vítejme své chyby a selhání, můžeme se skrze ně polepšit.

 

Stránky:
Adresa:
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

 

Mapa: