PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Mnohem dříve než cokoli bylo,
snad předtím než svět barvy měl
Zplozené, zrozené, počaté dílo
Ohnivý bouře hlas na poplach zněl

Plujeme pospolu vodami nadějí
křehcí a bezbranní - jen přízrak těl
Mnozí nás neživé měli by raději
Nejvyšší od věků však nad námi bděl

na pocatku