PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

cervenkaNěžnými korálky zamrkáš na vánek
od barvy pupalky pomůže červánek
Neboj se, žluťásku, že zimu nepřečkáš!
Schováš se v obrázku od Oty Janečka