PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

vazkyLehounké nožky v půvabné póze
snad tóny harfy z nebe zní
Nestačí? Jediné slovo zní stroze ...
nevhodné je být pompézní

Za krokem krůček jemně se klade
Dvě štíhlá těla krájí sen
slečny jsou cudné, tak svěže mladé...
Kdo není krásou zasažen?