PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

otecU brány do nebe od věků bdíš -
nehřeje, nezebe pozemská tíž

Do slunce zahleděn přemítáš snad
- čím skončí tento den - proč Bůh má rád

Malý svět za zády, kam lísteček spad?
Vítr už nemá kdy ti na flétnu hrát

Vpíjím se pohledem, nebesa žhnou
jsi k Věčnosti zahleděn - snad pohrdáš mnou?

Jsi otec, jenž vrátil se z neznámých cest
a syn zatím ztratil se - je těžké to snést

Jsi učitel života - vždyť trpěl jsi sám
Rej barev se mihotá zve k nebeským hrám