PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

kaple

Bělost a jiskření, vůně sněhu, ledu
Všech smyslů zjitření, samomluvu vedu
Křehkostí křišťálu zvoní světy bílé
Na stříbrnou píšťalu pískám zimní víle

Pod kroky křupavě sníh mi něžně spílá
bučinou k doubravě cesta se mi skryla
Ticho teď protíná basový křik ptáka
Krkavčí hostina další bratry láká

Nade mnou klenutí - kmeny, větve, nebe
ledových perutí dotek sladce zebe
Slabostí blaženou zrak mi srdce plní
smutky se přeženou, ledové je trní

Tajemstvím spojené jíní, větve, plody
v komůrky skrojené a točité schody
Krajková kaplička s klenbou Vladislava
Sníh ťuká na víčka, zašeptám jen: "SLÁVA"...