PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

kristalovaMávnutím proutku zamrzla krajina,
v křišťálu uvězněn podzimní svět
Zkrášlená chvíle - vše právě usíná,
spadané listí se přestalo chvět

Z průzračných koulí věštit se nesluší,
v každé z těch kupolí příběh lze číst
Šaman svým zrakem tu proniká do duší...
V extázi prohnutý bukový list...

Poodstup, prosím, pohlédni zdaleka
každý ten obrázek zdál se být sám
Náhle se spojily - snad v srdce člověka
příbytek pro duši, pro lásku chrám