PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Nedávná metanolová tragédie byla bohatým zdrojem překvapujících odhalení. Především vyšlo najevo, že náš národ je držitelem stříbrné medaile evropského šampionátu v požívání tvrdého alkoholu a naše neplnoletá mládež se dokonce propila až na nejvyšší zlatou příčku. Reportáže z náleven i nemocnic přinesly neuvěřitelné obrazy. O deváté ráno na mnoha místech naší země panoval čilý ruch kolem stánků s rozlévanou kořalkou. Viděli jsme na nemocniční lůžko upoutanou matku tříměsíčního dítěte, která při procházce v dopoledních hodinách vypila tři panáky rumu a přiotrávila se. Zřejmě se jen snažila obohatit mateřské mléko, chudinka.
Po vyhlášení částečné prohibice pečlivě nalíčená a ustrojená děvčata hulákala do kamery: ?Není tvrdý alkohol, není zábava!? Uhrovitý mladík si dojemně stěžoval na to, že vypil už deset piv a pořád nic. Starší manželé si pochvalovali, že nakoupili dost velkou zásobu, a tak je prohibice netrápí.
Srdce usedalo nad pláčem nebohých výrobců a prodejců této navýsost léčivé tekutiny. Jaký únik zisku! Však si kvůli tomu dělala starost celá vládnoucí garnitura, která nám nepřímo sdělila, že alkoholismus v rozkvětu drží republiku ekonomicky nad vodou. Když k tomu přičteme výnosy z tabákových výrobků, vyjde najevo, že by se měla postavit mimo zákon protialkoholní a odvykací léčba, protože ohrožuje prosperitu naší společnosti. Možná je na čase požádat heraldiky, aby našli způsob, kterak českému lvu vetknout do jedné tlapy cigaretku a do druhé sklínku se šňapsem.
Potíže s ekonomickými ztrátami se posléze začaly řešit tak, že bude povolen prodej ?bezpečného alkoholu?. Miluji oxymórony, je v nich nádherná poezie: tichý řev, krásná zrůda, svítání na západě, tupý vědec, zbabělý hrdina, pravdomluvný lhář, poctivý politik... Bezpečný alkohol patří mezi nejvytříbenější. Pro občany to je velmi uklidňující zpráva: budete si huntovat zdraví a mysl pěkně postupně, jak jste zvyklí, nemusíte se bát oslepnutí ani rychlé smrti. To jsme si oddychli. Jen si nejsem jistá, zda všichni závislí konzumují dostatek jedů na to, aby tak zaplatili lékařskou péči, kterou díky svému koníčku budou potřebovat. K tomu pravděpodobně budeme muset všichni kompenzovat také ušlý zisk výrobcům, prodejcům i hospodským. Franz Kafka se narodil na správném místě, v současné době by vše jen nadšeně zapisoval.
Další protimluv se objevil krátce před problémy s metylalkoholem. Nebylo to poprvé, kdy bylo označeno za nebezpečné, ohrožující, ba téměř protistátní setkávání s Jeho Svatostí Dalajlámou. Opět se hovořilo o nedozírných ekonomických ztrátách. Způsobí je bratříčkování se zločincem, který prý touží uvrhnout svůj lid do hluboké jámy feudalismu.
Ten opovrženíhodný zloduch přeci hlásá tak scestné myšlenky! Posuďte sami:
?Lidé nejdříve obětují zdraví, aby vydělali peníze. Pak obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Znepokojují se budoucností natolik, že nežijí v přítomnosti. Žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít. Potom zemřou, aniž by předtím žili...?
Nebo:
"Soucit a snášenlivost nejsou znamením slabosti, ale síly."
"Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé."
"Chceme-li dosáhnout štěstí pro lidstvo, jedinou cestou k němu je láska. "
"Hlavní příčinou utrpení je sobecká touha po vlastním pohodlí a spokojenosti."
Čínské osvobození Tibetu jsme nemohli vidět v televizi, a tak na rozdíl od jedenáctého září nejsme zděšeni skutečností, že jen vpád čínských vojsk stál život osmdesát tisíc Tibeťanů a více než milion mrtvých mají na svědomí vězení a hladomor... Koho to zajímá? Potřebujeme obchodovat s největší mocností světa!

Kolik důkazů ještě potřebujeme k tomu, abychom pochopili, že podřizování světa ekonomickým zájmům je cestou do pekla? Pod jejich vlivem se člověku zcela deformuje pohled na svět i sebe samého, ničí přírodu, stává se otrokem spotřeby, hromadění, lpění.
Vládnoucí egocentrismus, materialismus a nenasytnost nám vnucují nepřijatelné hodnoty. Smrt desítek lidí není důvodem ke snaze státu bojovat proti závislostem, jedinou reakcí jsou horečná řešení ekonomických ztrát. Na ekologii si nejprve musíme vydělat, ale vlastně to už není potřeba, protože zprávy o vymírání živočišných druhů a změnách klimatu jsou jen propagandou ekoteroristů. Vlastenec hodně spotřebuje, hodně nakupuje, miluje Putina, Wen Ťia-paa a nebratříčkuje se s představiteli podivných duchovních směrů. Výjimkou je jen patriarcha Kirill.
Vítejte v království Oxymóron. Žijí tu nezávislí alkoholici, poctiví zloději, věrní sukničkáři, neposkvrněné poběhlice a v parlamentu se hromadí čistá špína.
Záchrana života, smyslu lidské existence a skutečné cesty ke štěstí všech bytostí je úkol pro každého z nás, jediný smysluplný duchovní úkol. Cesta k jeho naplnění vede skrze ochotu omezit chtění a bažení, skrze citlivost k potřebám druhých, přírody i vesmíru. Jedině obnova lidské spirituality může přinést naději.
"Kořenem utrpení je vnitřní temnota jménem nevědomost. Čím více sílí vnitřní světlo, tím více ubývá temnoty. Je to jediná cesta dosažení spásy, nirvány. "
(Jeho Svatost čtrnáctý Dalajláma)