PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Rok přeletěl jak sokol nad skalisky
Byl plný divných zvratů a pádů do hlubin

Světlo však znovu zazářilo
na náměstích, v uličkách, na plotě
Zkrácené kalhoty jako šibalská připomínka
jako vzkaz o pozemské něžné lásce
v srdcích neztracených doufajících

Nenasytné chřtány hltají zlaťáky
Snad chystají se pozřít celý svět

Světlo vše prostupuje
Mysl zatemněná syčí a plive jedy
Uhoří v obrovském srdci znovu rozsvíceném
Dveře jsou dokořán a procházejí jimi
následovníci tak mladí, že nezažili

Je konec světa a nový počátek
Pravda a láska neprohrává