PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Jsem šťastná, že jsem se po třináct let svého života mohla těšit na moudré a inspirující prezidentské novoroční projevy. Rozeznívaly v mém srdci vroucí lásku k vlasti a českému jazyku, zbavovaly mě národních pocitů méněcennosti. Ten hlas zněl dál, byť zpovzdálí, a smutně kontrastoval s projevy znějícími naplno. Od jisté

Číst dál...

V prvním dílu jsem se věnovala pádným důvodům k rozvodu a odkryla skutečnosti neslučitelné s partnerským a rodinným životem. V takových případech je rozchod skutečnou cestou ke svobodě. Paradoxně však tyto příčiny nevedou příliš často k rozpadu rodiny. Ten nastává převážně z důvodů překonatelných. Pojďme se jejich hlavním reprezentantům věnovat

Číst dál...

Fakta

Česká rodina pomalu zaniká, z deseti manželství se téměř devět rozvede. V nadpolovičním počtu případů podává návrh na rozvod žena.
Ročně se rozvede kolem dvaceti pěti tisíc párů, asi polovina z nich má nezletilé děti, celkem je ročně rozvodem rodičů zasaženo více než dvacet tisíc dětí.
Nejvíce rozvodů bývá podáno

Číst dál...

V devadesátých letech jsem pořádala velká setkání posluchačů mého rozhlasového vysílání a snažila jsem se na nich ošetřit neblahé psychologické důsledky z doby totality. Jedním z nich byl pochmurný výraz v tvářích našich spoluobčanů, nejvíce patrný na pojízdných schodech pražského metra. Provokovala jsem tehdy k ozdravné akci, při níž si

Číst dál...

Hysterii v lidovém pojetí chápeme jako přepjaté, emocionálně předimenzované chování oscilující mezi extaticky křečovitou radostí, zničujícím, vulgaritami a fyzickými útoky opepřeným hněvem a hlubokými depresivními propady s proklamovanými výhrůžkami sebevraždou. Také sem patří lhavost, sklon k přehánění, potřeba upoutat pozornost a předvádět se. Hysterikovi je úplně jedno, že se ztrapňuje,

Číst dál...