PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Číst dál...Čínské pohoří, jezero ukryté
Slunce zahoří v hedvábí rozpité

Stojím na skále, náruč mám dokořán
mlhy nestálé zrodily snový klam

Letím s planetou, pevnou Zem v duši mám
Sny mě nespletou, závratě nevnímám

Stojím na skále déle než stovku let
Svět má namále, přesto se z mlhy zved?

Ránem voňavá políbím údolí
Hora nevstává - jen

Číst dál...

Číst dál...Slunce mě vzbudilo v mlhavém lůžku
Vyhlédly obzory, hluboký les
Duch léta obtočil bělavou stužku
kol kopců, na skály položil vřes

Ze země do duše pronikla síla,
náruč se otvírá, nabírá jas
Ach, králi sluneční, jsem tvoje milá
Nezmizíš s podzimem? Vrátíš se zas?

Číst dál...Lehounké nožky v půvabné póze
snad tóny harfy z nebe zní
Nestačí? Jediné slovo zní stroze ...
nevhodné je být pompézní

Za krokem krůček jemně se klade
Dvě štíhlá těla krájí sen
slečny jsou cudné, tak svěže mladé...
Kdo není krásou zasažen?

Číst dál...Pomalu ráno z louky vstává,
čistá je rosa, vlezlý chlad
Za kopcem dřímá hlava plavá,
kopretin píseň slyším hrát

Psárka a šťovík hádku vedou,
jestli ji mám, či nemám rád
Bez sebe celý, tvář mám bledou,
vidím svou horu v mlhách stát

Jak ňadro Země k nebi klene
pyšný a krásný majestát
Snad v rezekvítku zakuklené
prchavé štěstí chce

Číst dál...

Číst dál...Zrůžoví obzor a mlhy ulehnou
pastelem zbarvené k úpatí hor
Úsvitem zmámená za božskou lucernou
do kopců pospíchám, zní ptačí chór

Posvátná hora pod modřín uchýlí
o kmen se opírám, čekám a sním
Hladí mne větvoví jak křídla motýlí
cítím se přečistá, zbavená vin

S nadějí čekám Zrození sluneční
posvětí nový den, ozlatí kraj
Jak větve stromů k

Číst dál...