PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Číst dál...Zlatá a zemitá
jak malba pradávná....
O čem teď přemítá
hlavinka hedvábná?
Jitřní zář od křížku
tančí už v podhájí
Do liščích kožíšků
sny shůry padají...

Mnohem dříve než cokoli bylo,
snad předtím než svět barvy měl
Zplozené, zrozené, počaté dílo
Ohnivý bouře hlas na poplach zněl

Plujeme pospolu vodami nadějí
křehcí a bezbranní - jen přízrak těl
Mnozí nás neživé měli by raději
Nejvyšší od věků však nad námi bděl

Číst dál...

Číst dál...Spolu jsme uvízli
na kousku věčnosti
v hlubokém tichu
v tikotu chvil
Zrcadlíš zrcadlím
ne z pouhé vděčnosti
Zmateni pohříchu
z tajemných sil

Oblost má, hloubka tvá
třpytí se do rána
Kapraď i přeslička
- pradávný čas
Byla jsem - nebyla
pro tebe vybrána?
Ortelu nevyčkám
- vítr mě střás'

Číst dál...V jediné kapce vesmír se ukryje,
do mechu ulehne tisíce jar
Jak zrnko písku svět kolem starý je,
tisíckrát přetaven ukrývá žár
V jediné kapce píseň se schovává,
okamžik stvoření zachytíš snáz,
když koříš se kráse, ač tolik je prchavá,
když políbíš světlo, nežli den zhas'